xin chào mọi người mình tên Lê Thanh Hải hiện đang thất nghiệp và tìm việc làm tự do trên mạng. mong người giúp đỡ!