Chương trình đầu cơ định cư Úc dành cho doanh nhân theo diện Visa 188 – Cho phép nhà đầu cơ sở hữu và quản lý việc đầu cơ buôn bán tại Úc bằng đa dạng hình thức. Nhà đầu cơ cùng các thành viên gia đình hợp pháp gồm: Vợ/chồng và con mẫu dưới 23 tuổi còn độc thân (phụ thuộc) sẽ được cấp visa trợ thời trú (Visa 188 – Provisional visa) mang thời hạn 4 năm 3 tháng, có thể gia hạn trong 2 năm sau ấy tùy vào hình thức đầu tư, hoặc tiếp diễn nộp đơn xin visa thường trú vĩnh viễn (Visa 888 – Permanent Residence).

Visa tạm trú Úc diện đầu cơ Visa 188 mang những cái như sau:

Business Innovation stream: gọi là 188A, dành cho những người có kỹ năng kinh doanh muốn thành lập, vững mạnh và quản lý một công ty mới hoặc hiện có tại Úc. người tìm việc phải được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử.

Investor stream: gọi là 188B, dành cho các người muốn đầu cơ chí ít là một.5 triệu đô Úc tại 1 tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc và duy trì hoạt động buôn bán và đầu tư tại Úc. người tìm việc phải được chính phủ tiểu bang hoặc bờ cõi đề cử.

Significant Investor stream:
gọi là 188C, dành cho các người sẵn sàng đầu cơ ít nhất 5 triệu đô Úc và muốn duy trì hoạt động buôn bán hoặc đầu tư tại Úc. người tìm việc có thể được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc cương vực hoặc Austrade thay mặt chính phủ Úc.

I. đầu tư diện đổi mới buôn bán (188A)

1. kinh doanh diện chuyển đổi 188A là gì?

Visa 188A (Diện kinh doanh) là chiếc Visa tạm bợ trú với thời hạn 04 Năm 03 Tháng. Đây là chương trình dành cho các thương buôn hiện có sự nghiệp buôn bán hơi thành công và muốn kinh doanh hoặc điều hành một tổ chức mới hoặc sẵn với tại Úc. Khoảng tiền đầu tư của dạng Visa này sẽ ở những mức khác nhau tùy theo Tiểu Bang/Lãnh Thổ mà thương lái muốn định cư.

Sau hai năm kinh doanh, thương buôn có Visa 188A được phép xin Visa Thường Trú 888A lăng xê. duyệt y mức đầu tư hợp lý và giấy tờ đáp ứng mọi tiêu chuẩn cho Visa 888A thì đương đơn và những thành viên trong gia đình đứng đơn chung sẽ được cấp Visa thường trú. Nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội được định cư tại Úc và hưởng các lợi quyền về giáo dục, y tế, an sinh phố hội của quốc gia này.

2. Điều kiện
 • Phải được Chính quyền Tiểu Bang hoặc Vùng bờ cõi Úc đề cử và có thư mời nộp thủ tục của Bộ thiên cư Úc.
 • Phải dưới 55 tuổi tại thời điểm được mời nộp giấy má của Bộ di cư hoặc tại thời điểm đề nghị hoạt động kinh doanh và đầu cơ mà cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc cương vực đề cử.
 • Người nộp đơn phải chứng minh rằng việc trú ngụ tại Úc là để quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh được bắt buộc.
 • Phải có 1 sự nghiệp kinh doanh thành công tại Việt nam.
 • Phải sở hữu quyền có chí ít 01 tổ chức trong 02 năm tài chính sắp nhất trước ngày đương đơn được mời nộp giấy tờ. Trong 2 năm này, doanh thu cho mỗi năm phải đạt được ít nhất là 500.000 AUD (khoảng 9 tỷ VND).
 • Tại thời điểm được mời nộp đơn, tài sản cá nhân và doanh nghiệp của đương đơn và vợ/chồng hợp pháp hay vợ/chồng thực tại (ko với đăng ký thành thân) phải có giá trị ít nhất là 800,000 AUD (khoảng 14 tỷ 4 Việt Nam Đồng).
 • Đương đơn phải chứng minh được căn nguyên hợp pháp của tài sản tư nhân và đơn vị nêu trên, và sở hữu thể chuyển qua Úc trong vòng hai năm sau lúc được cấp Visa 188A.
 • Nếu như như doanh nghiệp tại Việt Nam của đương đơn phân phối nhà sản xuất chuyên nghiệp, công nghệ hoặc thương nghiệp, thì thời kì sản xuất các dịch vụ này của đương đơn không được phổ quát hơn thời kì làm cho điều hành của doanh nghiệp.
 • Đương đơn và rất nhiều thành viên gia đình phải hội đủ điều kiện sức khỏe và kiểm tra lý lịch.
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú (bài kiểm tra về độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm và những nhân tố khác)
3. Quyền lợi
 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con dòng trong độ tuổi phụ thuộc;
 • Được quyền sinh sống tại Úc trong thời kì 4 năm 3 tháng
 • Được quyền gia hạn visa thêm 2 năm
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) ví như đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh tại Úc.
II. đầu cơ diện nhà đầu cơ (188B)

1. Điều kiện
 • Dưới 55 tuổi, cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc lãnh thổ có thể ko cần đề nghị này giả dụ khoản đầu tư của bạn sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho tiểu bang hoặc lãnh thổ được chỉ định
 • Có kỹ năng quản lý cao can dự đến hoạt động đầu tư đủ điều kiện hoặc hoạt động buôn bán đủ điều kiện
 • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm tham dự trực tiếp trong việc điều hành 1 hoặc phổ biến doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện tại Việt Nam
 • Có lý lịch thành công về hoạt động buôn bán đủ điều kiện hoặc đầu cơ đủ điều kiện tại Việt Nam
 • Với cam kết thực tiễn về việc tiếp tục hoạt động buôn bán và đầu tư tại Úc sau khi việc đầu tư ban sơ đã hoàn tất.
 • Đương đơn và vợ/chồng hợp pháp hoặc vợ/chồng thực tại (ko đăng ký hôn phối) phải:
 • Phải có ít nhất 01 trong 05 năm nguồn vốn sắp nhất trước ngày được mời nộp đơn, đã trực tiếp quản lý 1 trong các điều sau đây:
 • 1 công ty đủ điều kiện mà đương đơn và vợ/chồng sở hữu ít nhất 10% quyền có; hoặc
 • Những khoản đầu tư đủ điều kiện thuộc mang của đương đơn và vợ/chồng ít nhất là AUD1.5million.
 • Trong 02 năm tài chính ngay trước ngày được mời nộp đơn, có các hoạt động kinh doanh và đầu cơ 1 bí quyết hợp pháp, tài sản tư nhân ít ra là AUD2.25 triệu và sẵn sàng để chuyển qua Úc trong vòng 02 năm kể trong khoảng khi được cấp thị thực 188B.
 • Phải đầu cơ ít nhất AUD1.5 triệu trong trái phiếu của chính phủ Tiểu bang hoặc bờ cõi bằng, và sẳn sàng giữ khoản đầu tư ấy ít ra 04 năm nhắc trong khoảng ngày được Tiểu bang hoặc lãnh thổ chấp nhận.
 • Không tham dự vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc không được Chấp nhận.
 • Đương đơn phải sống ít ra 02 năm tại Tiểu bang hoặc vùng cương vực mà đã được đề cử.
 • Đương đơn và tất cả thành viên gia đình đứng chung đơn phải hội đủ điều kiện sức khỏe và kiểm tra lý lịch.
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm thiên di (bài rà soát về độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm, doanh thu, tài sản và những yếu tố khác)
2. Quyền lợi
 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con chiếc trong độ tuổi phụ thuộc
 • Được quyền sinh sống tại Úc trong thời gian 4 năm 3 tháng
 • Không được phép gia hạn visa
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) sau lúc đáp ứng các điều kiện đầu tư Khoản đầu tư một.5 triệu AUD được hoàn trả sau 4 năm đầu cơ tại Úc
3. Gia hạn thời gian lưu trú
 • Loại visa này không được gia hạn
III. đầu cơ diện thương buôn hiểm yếu (188C)

1. Điều kiện
 • Đương đơn phải cư trú tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà cơ quan chính phủ đã chỉ định
 • Đầu tư ít ra 5 triệu AUD vào Úc trong 04 năm.
 • Đương đơn phải tiếp tục hoạt động buôn bán và đầu tư tại Úc sau lúc kết thúc visa tạm trú
 • Đương đơn sống ở Úc ít nhất 40 ngày/ một năm (tính tổng cộng) trong thời gian giữ visa trợ thời trú, hoặc vợ / chồng của đương đơn sống ít ra 180 ngày/ một năm (tính tổng cộng).
 • Đương đơn hoặc vợ/ chồng phải mang tổng tài sản ít nhất là 5 triệu đô Úc và sẵn sàng để sử dụng để đầu tư tại Úc.
 • Đương đơn, các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên phải đồng ý không với bất kỳ tổn thất nào can dự tới khoản đầu tư, chống lại Khối cường thịnh vượng chung.
 • Thu nhập mà đương đơn kiếm được trong khoảng khoản đầu tư ở Úc phải chịu thuế theo luật thuế Úc.
2. Quyền lợi
 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con dòng trong độ tuổi phụ thuộc
 • Được quyền sinh sống tại Úc trong thời kì 4 năm 3 tháng
 • Được quyền gia hạn visa thêm hai năm
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) sau lúc đáp ứng những điều kiện đầu tư

3. Ưu điểm
 • không cần cư trú tại nước Úc quá lâu, sở hữu thể về Việt Nam để lo việc kinh doanh không đề nghị trình độ tiếng Anh
 • không đề nghị làm cho test hoặc phỏng vấn
 • Xử lý giấy má nhanh (06 – 09 tháng)
 • Đây là visa gia đình nên nguồn vốn đầu cơ sở hữu thể được huy động trong khoảng vợ, chồng hoặc thành viên trong gia đình.
 • Tất cả những người con còn phụ thuộc với thể đi theo đương đơn.

Trên đây là tất tần tật thông tin về Visa 188, nếu bạn gặp bất cứ khó khăn gì hay muốn tìm một đơn vị để thay bạn xin visa hãy liên hệ với chúng tôi Newland Travel – Công ty du lịch và di trú theo hotline 028-39310614 (VP Việt Nam) hoặc 61-2-97257922 (VP Úc) ngay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Các bài viết cùng chuyên mục