xin chào mọi người, tôi mới đến đây rất vui được gặp bạn.