e có con xe dream thái đi cũng được vài năm nay giwof muốn bán có ac nào quan tâm không ạ