e có con máy tính dell i5 nhưng bị lỗi đen giữa màn hình không biết sửa mất bao nhiêu ạ