Chi tiết sản phẩm: https://ledhieptan.vn/module-ma-tran...olor-trong-nha
Website LED HIỆP TÂN: https://ledhieptan.vn

Ưu điểm:
-Dễ dàng sử dụng
- Được ưa chuộng

Ứng dụng:
- Quảng cáo, bảng hiệu , hiệu tuốc, chạy chữ, làm àn hình trình chiếu
....

Thông số kỹ thuật:
- Kích thước (L*H) 320*160mm
-Khoảng cách điểm ảnh 5mm
- Mật độ điểm ảnh 40000 điểm/m2
-Cấu hình điểm ảnh 1R1G1B

Hình ảnh sản phẩm: