Chi tiết sản phẩm: https://ledhieptan.vn/mach-dieu-khie...-nhac-7-mau-4u
Website LED HIỆP TÂN: https://ledhieptan.vn

Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 90A
- Số bóng khuyến cáo sử dụng: 1000 bóng F8 RGB
- Điện áp đầu vào: 5V ~ 24V
- Hỗ trợ cổng mở rộng: có
- Điều chỉnh tốc độ: có
- Điều khiển từ xa: có
- Hỗ trợ bắt nhạc: có

Hình ảnh sản phẩm: