Process and Produce Of Air Ducts
Chuyên cung cấp ống gió dùng cho ngành Thông gió, hút bụi, mùi, khí thải, điện lạnh.
Cung cấp các loại miệng gió, van gió dùng cho các ngành điện lạnh, hút khói...
Tư vấn thi công các công trình lắp đặt hệ thống Thông gió và hệ thống điều hòa.
Các vật tư Z, Cút, Tê, Côn dùng cho ống gió, ống gió tròn, ống gió vuông