Mình là Phương, vừa kinh doanh, vừa học làm seo. Mong học hỏi nhiều điều ở diễn đàn.
Chào mọi người nhé