Đối với những doanh nghiệp, liên hệ có phổ biến chi nhánh thì việc bắt buộc tương trợ máy chấm công quản lý từ xa là siêu bắt buộc thiết. Bởi cần có một hệ thống chuyên nghiệp. Thống nhất cho việc quản lý nhân sự hiệu quả, chuẩn xác từ trọng tâm công ty.Quy trình kết nối máy chấm công từ chi nhánh về trung tâm:
Thiết lập:
Máy chấm công cần tương trợ kết nối TCP/IP
Chi nhánh cần mang kết mạng Internet
Phần mềm chấm công
Hệ thống quản trị Server

Kết nối dữ liệu từ xa:
Đối với chi nhánh:
Mỗi chi nhánh chỉ bắt buộc lắp đặt máy chấm công và đăng ký dấu vân tay cho mỗi nhân viên. Và máy sẽ được kết nối dữ liệu thông qua mạng Internet.

Đối có trung tâm:
Cài đặt phần mềm quản lý, khai báo toàn bộ cửa hàng IP máy chấm công từ các chi nhánh lên phần mềm máy chấm công. Tại hầu hết dữ liệu từ chi nhánh về trung tâm, chỉnh sửa. Và cài đặt tên theo đúng mã nhân viên, phòng ban…

Cài đặt ca khiến việc, lịch trình khiến cho việc theo nguyên tắc chung của siêu thị hoặc theo từng chi nhánh.

Giờ đây việc chấm công với những doanh nghiệp có quy to sẽ ko còn phải khó khăn nữa lúc máy chấm công quản lý từ xa đã hỗ trợ một cách nhanh nhất. Chính xác nhất. Vậy bạn còn lưỡng lự gì mà ko đón nhận một sản phẩm hoàn hảo về cho siêu thị mình ngay.

Xem thêm các sản phẩm về Thiết Bị Chấm Công Vân Tay