Adwords giờ cập nhập phieen bản mới rồi, bạn biết cách coppy chiến dịch từ tài khoản này sang tài khoản khác không chi giúp mình mới. Thank.