em chào các anh chị, mong được học hỏi từ anh chị

em mới bắt đầu làm seo, rất mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm sep. Xin chân thành cảm ơn mọi người