Hiện tại công việc của mình đang cần chạy google ads mà mình thì lại kém bên mảng này. Vậy có cao nhân nào giỏi bên mảng này chia sẻ giúp mình. Mình mời cà phê. Mặc dù ly cà phê không to tát gì nhưng chủ yếu là tấm chân tình của người ham học hỏi. Nên có ai thì chia sẻ giúp mình nhé.