Đặc điểm của đá núi lửa:
  • Nhóm: đá núi lửa
  • Độ cứng theo thang Mohs: 5 - 5,5
  • Tỷ trọng: hai,5
Đá núi lửa đen nhám được sinh ra trong thời kỳ di chuyển của núi lửa, với trong mình năng lượng trong khoảng trường to, nên sở hữu rộng rãi tác dụng phong thủy mạnh mẽ.
Đá núi lửa mang thể được khai thác từ rộng rãi nơi trên toàn cầu, phổ biến là Ấn Độ, Pakistan, Indonesia...
Vòng tay phong thủy đá núi lửa đen nhám kinh phật 12 ly mix charm Obshanti sở hữu tác dụng thanh tẩy, hóa giải nút thắt năng lượng trong thân thể. Đặt vòng tay đá núi lửa dọc theo xương sống trên lưng, chủ nhân sẽ được đả thông kinh lạc, điều hòa huyết quản trong cơ thể. Đá núi lửa còn là bảo vật trừ tà hiệu nghiệm. Charm Obshanti hộ mệnh bình an, may mắn.
Vòng tay đá phong thủy núi lửa đen nhám kinh phật hợp mang người mệnh Thủy, mệnh Mộc.

Charm bạc Omshanti bình an

Vòng tay nhám kinh phật