• Website mới được thiết kế theo giao diện mà khách hàng đồng ý.
• Website hoạt động trương thích trên Mobile, Tablet, PC.
• Hỗ trợ tốt cho việc tối ưu tìm kiếm Google sau này như hỗ trợ đầy đủ Meta Tag Title, Description, Keyword, đường dẫn thân thiện…
• Dung lượng mỗi trang được tối ưu cho thời gian tải nhanh nhất như giảm kích thước hình ảnh về kích thước cần thiết, nén các tài nguyên cần thiết trước khi tải về.
• Website PC được đảm bảo đạt Greenpoint của Google PageSpeed.
• Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
• Website được nhập liệu tương đối đầy đủ khi bàn giao.


Liên hệ ngay: 090 924 7179