bác cứ post đúng chỗ, với lại nội dung chính xác, em nghĩ bác admin không quá khó khăn đâu.