1. kho có thể giữ được nhiệt độ ổn định, bên cạnh đó độ ẩm luôn được duy trì tại mức cân bằng. Vị trí trong kho phải thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa.

2. Hãy chọn những kho có thể đảm bảo an...