Anh xem có độ được chìa của xe tải teraco 990 kg - tera 100 bên em thì báo em nhé.