Mình thì làm bên mảng máy xây dựng - anh em có thể hợp tác trao đổi tin tức qua website không