Chả ai dám đắc tội với Hoài Linh và chỉ muốn thân thiện với Hoài Linh thôi, Hoài Linh rất vô đối.