Hiện nay, trên thị trường cốc nguyệt san, mới xuất hiện sản phẩm cốc nguyệt san đến từ Đức với thương hiệu Fee2.
Nhiều bạn đã mua và sử dụng nhưng vẫn chưa thực sự biết hết các đặc điểm của cốc...