Thix nhỉ. Chồng mình có xin chắc cũng chả cho đâu. Mình thix con máy giặt sấy khô của Malloca từ đầu năm tới h mà chưa dzụ chồng mua được nè :(