PDA

View Full Version : Nước Lành - Good Water - tầm nhìn và sứ mạng


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

nvtu553
18-10-18, 10:12 AM
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Tạo môi trường làm việc kỷ luật, an toàn, văn minh, thân thiện và đoàn kết.

Trang chủ /GIỚI THIỆU /TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
SỨ MỆNH

GOOD WATER thực hiện chính sách đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần đối với nhân viên trên tinh thần : “Nhân viên là tài sản quý giá nhất của Công ty”. Tạo môi trường làm việc kỷ luật, an toàn, văn minh, thân thiện và đoàn kết.

Tôn trọng đối tác, tạo điều kiện xây dựng mối quan hệ lâu dài trên cơ sở trung thực, minh bạch, công khai và hài hòa về lợi ích.

TẦM NHÌN

Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo trong khoa học và công nghệ, với phương châm:

“Lấy sự chân thành để phát triển bền vững”, GOOD WATER định hướng trở thành một đơn vị sản xuất và xây lắp các công trình xử lý cấp thoát nước hàng đầu ở Việt Nam, cung cấp các dịch vụ bảo trì hệ thống, thi công các công trình nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining