PDA

View Full Version : Sách Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

sachviet
25-07-18, 06:59 PM
Trang chủ (http://sachluat.com.vn/) » SÁCH LUẬT ĐƠN (http://sachluat.com.vn/sach-luat-d0n/) » SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2017 PHẦN CÁC TỘI PHẠM (http://sachluat.com.vn/sach-luat-d0n/sach-binh-luan-khoa-h0c-b0-luat-hinh-su-2015-sua-d0i-b0-sung-2017-phan-cac-t0i-pham/)http://sachluat.com.vn/library/module_new/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-hinh-su-2015-sua-doi-bo-sung-2017-phan-cac-toi-pham_s1542.jpg
http://sachluat.com.vn/library/module_new/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-hinh-su-2015-sua-doi-bo-sung-2017-phan-cac-toi-pham_s1542.jpg (http://sachluat.com.vn/library/module_new/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-hinh-su-2015-sua-doi-bo-sung-2017-phan-cac-toi-pham_s1542.jpg)SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2017 PHẦN CÁC TỘI PHẠM

Tác giả: - (http://sachluat.com.vn//)
Nhà phát hành: Sách luật


Giới thiệu cuốn sách "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 phần các tội phạm" của tác giả GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa biên soạn. Sách được nhà xuất bản Tư Pháp xuất bản tháng 6/2018. Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017QH14 có hiệu lực từ 01/01/2018. Đây được coi là một thành tố quan... Xem chi tiết


Thông tin thanh toán

Giá bìa: 350,000 vnđ
Giá bán: 330,000 vnđ
Tiết kiệm: 20,000 vnđ (24%)
CÓ HÀNG
Số lượng mua :

GIỚI THIỆU SÁCH

THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÁNH GIÁ BÌNH LUẬN
Giới thiệu cuốn sách "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 phần các tội phạm"của tác giả GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa biên soạn. Sách được nhà xuất bản Tư Pháp xuất bản tháng 6/2018.

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017QH14 có hiệu lực từ 01/01/2018. Đây được coi là một thành tố quan trọng của pháp luật hình sự, là công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự, an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Tháng 10 năm 2017, Nhà xuất bản Tư Pháp xuất bản cuốn sách "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 - Phần chung" Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho việc nhận thức thống nhất pháp luật trong việc áp dụng các quy định pháp luật để giải quyết vụ án hình sự, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách:

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Phần các tội phạm

http://sachluat.com.vn/hoanghung/5/images/c11769a6699388cdd182.jpg

Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 phần các tội phạm

Sách do GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực hình sự dày công nghiên cứu. Thông qua việc phân tích, bình luận từng điều luật của 07 chương thuộc Phần các tội phạm (từ Điều 108 đến Điều 247) Bộ luật hình sự, cuốn sách phản ánh quan điểm của tác giả về những nội dung mới, những sửa đổi mang tính tích cực của Bộ luật, đồng thời cũng đề cập đến một số điểm còn có thể có ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa Đổi Bổ Sung 2017 - Phần Chung (http://sachluat.com.vn/sach-luat-d0n/binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-hinh-su-2015-sua-doi-bo-sung-2017-phan-chung/)

http://sachluat.com.vn/hoanghung/5/images/B%C3%ACnh%20lu%E1%BA%ADn%20b%E1%BB%99%20lu%E1%BA%A Dt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1%20ph%E1%BA%A7n%20chung .jpg (http://sachluat.com.vn/library/module_new/binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-hinh-su-2015-sua-doi-bo-sung-2017-phan-chung_s1469.jpg)

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining