PDA

View Full Version : Điều kiện thành lập công ty giao nhận tại Việt Nam


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

phanlam1995
09-01-18, 03:59 PM
Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Hiện phạm vi đối tượng tham gia góp vốn vào các công ty ngày càng mở rộng, không giới hạn người Việt Nam mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã dành khoản tiền lớn để góp cổ phần. Bạn đang cần đến tư vấn thành lập công ty giao nhận để hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn qua bài viết dưới đây.
Tham khảo điều kiện thành lập doanh nghiệp (http://dulichthuongmaicongdong.com/thanh-lap-doanh-nghiep/) của Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam
http://tuvanquocluat.com/wp-content/uploads/2017/10/tu-van-thanh-lap-cong-ty-giao-nhan.jpg
Tư vấn thành lập công ty giao nhận khi làm thủ tục hồ sơ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.
Đối với trường hợp này, cần những giấy tờ sau:
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
Điều lệ công ty dành cho tất cả các thành viên.
Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập, công ty hợp danh và cổ đông là nhà đầu tư có vốn 100% từ nước ngoài đối với công ty cổ phần. Lập danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
Bản sao chuẩn gốc các giấy tờ sau:
Một trong số giấy tờ chứng thực cá nhân tại quy định tại điều 10 Nghị định này đối với cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp.
Có bản trích dẫn quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. Một trong số các giấy tờ chứng thực cá nhân cũng nêu rõ tại điều 10 của nghị định này.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dành cho các doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập từ nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế được nước ngoài hỗ trợ kinh phí đã quy định tại luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tham khảo điều kiện thành lập công ty (http://dulichthuongmaicongdong.com/quy-trinh-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty/) của Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam
Tư vấn thành lập công ty giao nhận đối việc hoàn thiện hồ sơ công ty TNHH một thành viên
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
Điều lệ công ty.
Bản sao chứng thực của một số giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại điều 10 nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên đã được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 78 của luật doanh nghiệp.
Bản sao hợp lệ các giấy tờ như:
Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại điều 10 nghị định này của chủ sở hữu công ty khi chủ sở hữu công ty là cá nhân.
Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp là tổ chức.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được luật quy định.
Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là 1 tổ chức.
Tham khảo dịch vụ chuyển nhà tại tphcm (http://dulichthuongmaicongdong.com/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi/) của Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining