PDA

View Full Version : Sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

sachviet
10-11-17, 02:29 PM
Trang chủ (http://sachtaichinh.vn/) Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (http://sachtaichinh.vn/sach-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sách Luật - Bình luận bộ luật (http://sachtaichinh.vn/sach-luat-binh-luan-bo-luat/) Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (http://sachtaichinh.vn/sach-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/) Sách Kế Toán Doanh Nghiệp (http://sachtaichinh.vn/sach-ke-toan-doanh-nghiep/) Sách Thuế, Biểu Thuế XNK (http://sachtaichinh.vn/sach-thue-bieu-thue-xnk/) Sách Bộ luật lao động (http://sachtaichinh.vn/sach-bo-luat-lao-dong/) Sách Giáo dục (http://sachtaichinh.vn/sach-giao-duc/) Sách Lịch sử, Văn hóa (http://sachtaichinh.vn/sach-lich-su-van-hoa/) Sách Xây dựng (http://sachtaichinh.vn/sach-xay-dung/) Sách Đảng, Đoàn Thanh niên (http://sachtaichinh.vn/sach-dang-doan-thanh-nien/) Sách Y học (http://sachtaichinh.vn/sach-y-hoc/) Sách Khác (http://sachtaichinh.vn/sach-khac/)

http://sachtaichinh.vn/library/module_new/sach-che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-2017_s948.jpgSÁCH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (http://sachtaichinh.vn/sach-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/)


Sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2017

Regular priceGiá: 270,000đ
Giá cũ: 365,000đ

Số lượng


MUA NGAY


Share
Currently 5.00/5
Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)GIỚI THIỆU SÁCH (http://sachtaichinh.vn/sach-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/sach-che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-2017/#gioithieu) THÔNG TIN CHI TIẾT (http://sachtaichinh.vn/sach-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/sach-che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-2017/#chitiet) ĐÁNH GIÁ & BÌNH LUẬN (http://sachtaichinh.vn/sach-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/sach-che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-2017/#danhgia)


Sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2017 (Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)

http://sachtaichinh.vn/hoanghung/5/images/CHE%20DO%20KE%20TOAN%20-%20NXB%20KINH%20TE.jpg

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:
- Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
- Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.
Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về:
- Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
- Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
- Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
- Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.
Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp nêu trên, Trung Tâm Sách Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

(Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.)
Bố cục cuốn sách như sau:

Phần thứ nhất: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

Phần thứ hai: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Phần thứ ba: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN

Phần thứ tư: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả.
Sách có độ dày 448 trang giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ: 757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM

Website:http://sachtaichinh.vn (http://sachtaichinh.vn/)– Email: [email protected]

aumyvjet
12-11-17, 03:01 PM
ok bạn sách hay lắm nha cám ơn nhiều nha, mình sẽ đi mua

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining