PDA

View Full Version : Sách những vấn đề sai sót cần rút kinh nghiệm trong điều tra xét xử vụ án


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

sachviet
20-09-17, 12:53 AM
Để góp phần phổ biến những kiến thức pháp luật một cách hiệu quả nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết cho cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở để thực thi đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước về Tố Tụng tránh và giảm tối thiểu những vụ án Oan, Sai đáng tiếc trong công tác điều tra xét xử, giải quyết các vụ án, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:


Những vấn đề sai sót cần rút kinh nghiệm trong công tác điều tra, xét xử, giải quyết vụ án

http://sachluat.com.vn/hoanghung/5/images/Nh%E1%BB%AFng%20v%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BB%81%20sa i%20s%C3%B3t%20c%E1%BA%A7n%20r%C3%BAt%20kinh%20ngh i%E1%BB%87m%20trong%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20%C4%9 1i%E1%BB%81u%20tra,%20x%C3%A9t%20x%E1%BB%AD,%20gi% E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20v%E1%BB%A5%20%C3%A1n.j pg


Sách những vấn đề sai sót cần rút kinh nghiệm trong công tác điều tra, xét xử, giải quyết vụ án

Sách được xuất bản và phát hành tháng 9/ 2017, nội dung sách gồm 4 phần chính bạn độc hãy Vào Đây (http://sachluat.com.vn/sach-luat-2016/nhung-van-de-sai-sot-can-rut-kinh-nghiem-trong-cong-tac-dieu-tra-xet-xu-giai-quyet-cac-vu-an/)để xem nội dung chi tiết của sách.

Sách liên quan:

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 (http://sachluat.com.vn/sach-luat-2016/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-hinh-su-2015-sua-doi-2017/)


Chi tiết liên hệ: 0285. 428.9533 - 098.115.3435 – 0917.797.800


Trung Tâm Sách Luật TP. Hồ Chí Minh


Địa chỉ: 757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining