PDA

View Full Version : Công dụng của than làm sạch nước


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

arowanapro80
15-08-17, 11:29 PM
Công dụng của than làm sạch nước

Với kết cấu đặc trưng và được sản xuất bới quy trình công nghệ tiên tiến, than xử lý nước (http://greensol.com.vn) có kỹ năng lọc bỏ hàng trăm hợp chất hóa học có thể gây nguy hiểm cho con người:
http://greensol.com.vn/images/locnuocgreensol/than-hoat-tinh.jpg
Ngoài công dụng khử mùi, màu, cặn, hóa chất vô cơ và hữu cơ, vi khuẩn (phụ thuộc vào kích thước lỗ lọc, than hoạt tính kết cấu khối đặc còn được dùng để loại bỏ:
Acetaldehyde
Acetic Acid
Acetone
Alcohols
Alkalinity
Amines
Amyl Acetate
Amyl Alcohol
Antifreeze
Xăng
thuốc tảy
Butyl Alcohol
Butyl Acetate
Calcium Hypochlorite
Chloral
Chloramine
Chloroform
Chlorine
Chlorobenzne
Chlorophenol
Chlorophyll
Citric Acid
Cresol
Defoliants
Bột giặt/ chất tảy rửa
Dầu Diesel
Thuốc nhuộm
Các loại nhũ tương
Ethyl Acetate
Ethyl Acrylate
Ethyl Alcohol
Ethyl Amine
Ethyl Chloride
Ethyl Ether
Formaldehyde
xăng dầu
Glycols
Herbicides
Hydrogen Bromide
Hydrogen Iodide
Hydrogen Peroxide
Hydrogen Selenide
Hydrogen Sulfide
Hypochlorous Acid
Insecticides
Iodine
Isopropyl Acetate
Isopropyl Alcohol
Ketones
Lactic
Mercaptans
Methyl Acetate
Methyl Alcohol

Methyl Bromide
Methyl Chloride
Methyl Ethyl Ketone
Dầu mỏ
Nitric Acid
Nitrobenzene
Nitrotuluene
Các loại mùi
Oil, dissolved
Dầu hòa tan
Acid Hữu cơ
Organic Esters
Muối hữu cơ
Oxalic Acids
Oxygen
Oxone
PCB's
Thuóc trừ sâu
Phenol
thành phần sản xuât Plastic
chất thải xi mạ
Potassium Permanganate
Phèn sắt kết tủa
Sulphur kết tủa
Propionic Acid
Propionaldehyde
Propyl Acetate
Propyl Alcohol
Propyl Chloride
Phóng xạ
Rubber Hose Taste
Cặn thô
Xà phòng/ Xà Bông
Sodium Hypochlorite
các dung môi chứa sắt
Sulphonated Oils
Suspended Matter
Tannins
Nhựa đường
Tartaric Acid
Vị lạ
Vị lạ từ các chất hữu cơ
THM's
Toluene
Toluidine
Trichlorethylene
Turpentine
Nước tiểu
Giấm ăn
Xylen

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining