PDA

View Full Version : Tài liệu về công tác khuyến học


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

sachviet
09-05-17, 02:17 AM
Giới thiệu sách mới về công tác khuyến học, Để phục vụ công tác của Hội Khuyến học và quý độc giả quan tâm về hoạt động khuyến học khuyến tài của Đảng và nhà nước trong tình hình mới, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:


Cẩm nang công tác khuyến học giới thiệu những tấm gương hiếu học, phong trào khuyến học hiện nay

http://sachluat.com.vn/hoanghung/5/images/C%E1%BA%A9m%20nang%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20khuy%E 1%BA%BFn%20h%E1%BB%8Dc.jpg


Cẩm nang công tác khuyến học (http://sachluat.com.vn/sach-giao-duc/sach-cam-nang-cong-tac-khuyen-hoc/)

Quyển sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. ĐIỀU LỆ HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
Phần thứ hai. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
Phần thứ ba. CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
Phần thứ tư. NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
Phần thứ năm. ĐỀ ÁN, MÔ HÌNH, TIÊU CHÍ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP ĐẾN NĂM 2020
Phần thứ sáu. PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
Phần thứ bảy. GIA ĐÌNH HIẾU HỌC, DÒNG HỌ HIẾU HỌC VIỆT NAM
Phần thứ tám. VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI
Phần thứ chín. MẪU BIỂU DÙNG TRONG CƠ QUAN HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
Phần thứ mười. CÁC BÀI PHÁT BIỂU THAM KHẢO DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HỘI KHUYẾN HỌC
Sách có độ dày 416 trang, giá 350,000đ/1 cuốn - Giá bán 270.000đ/ cuốn

Sách liên quan:
Sách bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho trẻ (http://sachluat.com.vn/sach-giao-duc/sach-boi-duong-va-hoan-thien-nhan-cach-cho-tre/)
Sách những điều cần biết về quyền trẻ em luật trẻ em và các chương trình, hành động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em (http://sachluat.com.vn/sach-giao-duc/sach-nhung-dieu-can-biet-ve-quyen-tre-em-luat-tre-em-va-cac-chuong-trinh-hanh-dong-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-giao-duc-tre-em/)
Cẩm nang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên (http://sachluat.com.vn/sach-giao-duc/cam-nang-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien/)
Cẩm nang công tác y tế học đường (http://sachluat.com.vn/sach-giao-duc/cam-nang-cong-tac-y-te-hoc-duong/)
Sách Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo (http://sachluat.com.vn/sach-giao-duc/quy-dinh-chuan-ve-chuyen-mon-nghiep-vu-nha-giao-giao-duc-va-chinh-sach-quan-ly-tai-chinh-trong-truong-hoc/)


Mọi chi tiết xin liên hệ về phòng phát hành:

Điện thoại : 085.428.9533 - 098.115.3435 - 0917797800

Trung Tâm Sách Luật

757/29 Quang Trung, P 12, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Website:http://sachluat.com.vn - Email: [email protected]

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining