PDA

View Full Version : Sách tra cứu và áp dụng những tình huống thường gặp về nghiệp vụ công đoàn


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

sachviet
07-04-17, 05:04 PM
Để các doanh nghiệp, cá nhân có được tài liệu tham khảo hữu ích liên quan đến lĩnh vực công tác an toàn vệ sinh sức khỏe lao động, nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách:


Cẩm nang công tác an toàn vệ sinh sức khỏe lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

và giải đáp một số tình huống thường gặp

http://sachluat.com.vn/hoanghung/5/images/C%E1%BA%A9m%20nang%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20an%20t o%C3%A0n%20v%E1%BB%87%20sinh%20s%E1%BB%A9c%20kh%E1 %BB%8Fe%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20trong%20doanh% 20nghi%E1%BB%87p.jpg


Cẩm nang công tác an toàn vệ sinh sức khỏe lao động trong doanh nghiệp (http://sachluat.com.vn/sach-b0-luat-lao-d0ng-2016-chinh-sach-tien-lu0ng-2016/cam-nang-cong-tac-an-toan-ve-sinh-suc-khoe-lao-dong-trong-doanh-nghiep/)

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật An toàn, vệ sinh lao động
Phần thứ hai. Hướng dẫn chế độ lao động, trang bị bảo hộ cá nhân, bồi thường cho người lao động
Phần thứ ba. Quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư
Phần thứ tư. Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Phần thứ năm. Hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2017 và điều chỉnh tiền lương
Phần thứ sáu. Giải đáp tình huống thường gặp về công tác an toàn, vệ sinh, sức khỏe lao động

Sách có độ dày 450 trang,giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn


Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sách liên quan:

- Sách tra cứu và áp dụng những tình huống thường gặp về nghiệp vụ công đoàn các cấp (http://sachluat.com.vn/sach-b0-luat-lao-d0ng-2016-chinh-sach-tien-lu0ng-2016/tra-cuu-va-ap-dung-nhung-tinh-huong-thuong-gap-ve-nghiep-vu-cong-doan-cac-cap/)

- Sách bộ luật lao động Tam ngữ Việt Anh Hoa 2017 (http://sachluat.com.vn/sach-b0-luat-lao-d0ng-2016-chinh-sach-tien-lu0ng-2016/sach-bo-luat-lao-dong-viet-anh-hoa-2017/)

Mọi chi tiết xin liên hệ về phòng phát hành:

Điện thoại : 085.428.9533 - 098.115.3435 - 0917797800

Trung Tâm Sách Luật

757/29 Quang Trung, P 12, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Email: [email protected]

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining