PDA

View Full Version : Cách nhận biết và sử dụng chữ ký số


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

phongtran172
17-03-17, 11:24 AM
Chữ ký số vnpt sẽ dựa trên công nghệ là mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 2 khóa (keypair) bao gồm khóa công khai (tiếng anh là public key) và khóa bí mật (tiếng anh là private key).
http://i.imgur.com/0Zqgu8Q.png
Mua chữ ký số tphcm (http://vnptchukyso.com/giai-thich-chu-ky-so-la-gi/) giúp an toàn hơn trong giao dịch
“Khóa bí mật” là 1 khóa trong 2 khóa thuộc hệ thống mật mã không cân đối, được dùng để tạo chữ ký điện tử
“Khóa công khai” là 1 khóa trong 2 khóa thuộc hệ thống mật mã không cân xứng, được dùng để kiểm tra chữ điện tử được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.
“Ký số” là người ta đưa khóa bí mật vào 1 chương trình phần mềm để có thể tự động tạo và gắn chữ ký điện tử vào thông điệp dữ liệu.
“Người ký” là thuê bao mà dùng đúng khóa bí mật của mình rồi ký số vào 1 thông điệp dữ liệu dưới tên của họ.
“Người nhận” là tổ chức hoặc cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký và sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký điện tử trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động và giao dịch có liên quan.
http://i.imgur.com/gLF9Tk6.png
Chữ ký số vnpt giá rẻ uy tín và chất lượng
Ưu điểm của chữ ký số là gì ?
Việc người ta sử dụng chữ ký số sẽ mang lại nhiều ưu điểm khi cần phải xác định nguồn gốc và tính toàn diện của văn bản trong quá trình sử dụng.
Khả năng xác định nguồn gốc của chữ kí số
Với các hệ thống mật mã hóa khóa công khai cho phép mật mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ có chủ nhân của khóa biết.
Để sử dụng Chữ kí số thì văn bản cần phải được mã hóa hàm băm ( nghĩa là giải thuật nhằm sinh ra các giá trị băm tương ứng với mỗi khối dữ liệu: nó có thể là một chuỗi kí tự hay một đối tượng trong lập trình hướng đối tượng, v.v…. Giá trị băm trong đó đóng vai trò gần như một khóa để giúp phân biệt các khối dữ liệu). Sau đó người ta dùng khoá bí mật của người chủ khóa để mã hóa, khi đó ta được Chữ ký số. Khi cần phải kiểm tra, bên nhận giải mã với khóa công khai để lấy lại hàm băm và kiểm tra với hàm băm của văn bản nhận được. Nếu hai giá trị này khớp nhau thì bên nhận sẽ có thể tin tưởng rằng văn bản đó xuất phát từ người chủ sở hữu khóa bí mật.
Tính toàn vẹn của chữ kí số
Khi cả hai bên tham gia vào quá trình thông tin đều có thể tin tưởng rằng văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền vì nếu khi văn bản bị thay đổi thì hàm băm cũng sẽ thay đổi theo và lập thức bị phát hiện. Quy trình mã hóa sẽ ẩn nội dung giả với bên thứ ba.
Tính không thể phủ nhận của chữ kí số
Trong khi giao dịch, một bên có thể từ chối nhận một văn bản nào đó là do chính mình gửi. Để ngăn ngừa khả năng này, bên nhận họ có thể yêu cầu bên gửi phải gửi kèm chữ ký số với văn bản. Và khi có tranh chấp, bên nhận sẽ dùng chữ ký này như một chúng cứ đòi bên thứ ba giải quyết.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining