PDA

View Full Version : chuyên sửa chữa iphone 6 plus bị loạn cảm ứng


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

laptophoangvu
17-12-16, 10:21 AM
Sửa Mainboard Iphone


Trung tâm sửa chữa Iphone Hoàng Vũ giới thiệu đến các bạn dịch vụ sửa Mainboard Iphone uy tín tại Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm sửa Iphone nhiều năm chúng tôi tự tin đêm đến quý khách các giải pháp sửa chữa Mainboar Iphone chuyên nghiệp nhất.Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách bảng báo giá dịch vụ sửa mainboard Iphone cho quý của hàng tại Hoàng Vũ Center. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0916 472 445 để được báo giá tốt nhất.

IPHONE 7 PLUS:
Iphone 7 plus lỗi wifi: 1.800k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 2.000k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 7 plus không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.500k - 2.000k
Iphone 7 Plus lổi ic nguồn 1.800k
Iphone 7 plus mất âm thanh nghe gọi 2.500k
Iphone 7 plus mất sóng 1.000 - 2.500k
IPHONE 7:
Iphone 7 lỗi wifi: 1.800k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 2.000k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 7 không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.500k - 2.000k
Iphone 7 lổi ic nguồn 1.800k
Iphone 7 mất âm thanh nghe gọi 2.500k
Iphone 7 mất sóng 1.000 - 2.500k

IPHONE 6S PLUS:
Iphone 6S plus lỗi wifi: 1.500k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 2.000k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 1.500k
Iphone 6S plus không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.200k - 1.500k
Iphone 6 Plus lổi ic nguồn 1.500k
Iphone 6 plus mất âm thanh nghe gọi 2.000k
Iphone 6 plus mất sóng 1.000 - 2.000k
IPHONE 6S:
Iphone 6 lỗi wifi: 1.500k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 1.500k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 6 không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.200k - 1.500k
Iphone 6 lổi ic nguồn 1.500k
Iphone 6 mất âm thanh nghe gọi 2.000k
Iphone 6 mất sóng 1.000 - 2.000k
IPHONE 6 PLUS:
Iphone 6 plus lỗi wifi: 1.200k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 1.500k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 6 plus không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.000k - 2.000k
Iphone 6 Plus lổi ic nguồn 1.500k
Iphone 6 plus mất âm thanh nghe gọi 2.000k
Iphone 6 plus mất sóng 1.000 - 2.500k
IPHONE 6:
Iphone 6 lỗi wifi: 1.200k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 1.500k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 6 không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.000k - 2.000k
Iphone 6 lổi ic nguồn 1.500k
Iphone 6 mất âm thanh nghe gọi 2.000k
Iphone 6 mất sóng 1.000 - 2.000k
IPHONE 5S:
Xanh màn hình báo lỗi 14... 1.000k
Iphone 5s lỗi wifi ( thay ic wifi) 700k
Iphone 5s lỗi nguồn (thay ic nguồn) 800k
Iphone 5s mất âm thanh nghe gọi ( lỗi trên main) 1.000k
Iphone 5s mất cảm ứng, loạn cảm ứng 1.000k
Iphone 5s mất sống 2g... 800 - 1.200k
Đống chip A7 trân main 5s 2.000k
IPHONE 5, 5C:
Thay ic wifi iphone 5, 5c: 600k
Thay ic nguồn iphone 5, 5c: 600k
Iphone 5, 5c mất âm thanh nghe gọi 900k
Iphone 5, 5c mất cảm ứng, loạn cảm ứng 600k
Iphone 5, 5c mất sóng 500 - 1.000k
Thay chíp A6 1.800k
IPHONE 4/4S:
Thay ic wifi iphone 4s 500k
Thay ic nguồn iphone 4s 400k
Thay ic âm thanh nghe gọi iphone 4s 600k
Iphone 4s mất cảm ứng, loạn cảm ứng 600k
Iphone 4s mất sóng 500k
Thay chip A5 Iphone 4s 1.200k

.http://www.thegioihoangvu.com/
http://sualaptophcm.net/
http://www.suachualaptoplaylien.net/
http://www.suachualaptophcm.net/
http://www.thaychipvgalaptop.com
http://www.thaymanhinhlaptop.org
http://www.trungtambaohanhlaptop.com/
http://www.suamacbooklaylien.net
http://www.thaychipvgamacbook.com
http://www.thaymanhinhmacbook.com
http://www.suachuamacbook.info/
http://.www.suaipadlaylien.net
http://www.suachuaipad.info/
http://www.thaymanhinhipad.info/
http://www.thaymanhinhiphone.info/
http://www.suaiphonelaylien.com/
http://www.thaymatkinhlaylien.net
http://www.suachuaiphone.info

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining