PDA

View Full Version : Chi tiết về ổ đĩa CD Rom bây giờ như thế nào


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

dao12
03-11-16, 05:16 PM
nguyên tắc chép dữ liệu lên đĩa Romz
Dữ liệu ổ ghi lên đĩa trắng Rom là dạng tín hiệu số 0, 1 ởđầu ổ ghi, người ta trải nghiệm súng Lazer để ở sao chép dữ liệu lên đĩa trắng zĐĩa quay với tốc độ cao và súng Lazer sẽ chiếu tia lazer lên bềmặt đĩa dvd, tia lazer được điều khiển tắt sáng theo tín hiệu 0 hay 1 đưa vào . => ứng với tín hiệu 0 => tia lazer tắt => ứng với tín hiệu 1 => tia lazer sáng đốt cháy bề mặt đĩa trắng thành 1 chỗ làm mất tốc độ phản xạ . zMạch Servo sẽđiều khiển tốc độ quay đĩa dvd cũng nhưđiều khiển vào tia lazer hội tụ trên đĩa cd và đầu chép tín hiệu thành nhiều đường trắc
hình soắn chôn ốc .đĩa trắng (http://diatrang.com.vn/mua-ban-dia-vcd-trang-gia-re-o-dau/)
nguyên lý đọc tín hiệu từđĩa CD Romz

http://diatrang.com.vn/wp-content/uploads/2016/09/mua-ban-dia-dvd-trang-gia-re-nhat-tphcm-1-1024x579.jpg
đĩa dvd sở hữu dữ liệu được quay với tốc độ cao, mắt đọc sẽđọc dữliệu ổ đọc trên đĩa dvd theo nguyên tắc : dùng thử tia lazer ( yếu hơn lúc chép ) chiếu lên bề mặt đĩa cd dọc dựa theo những đường track có rất dữ liệu , sau đó hứng lấy tia phản xạquay lại rồi đổi chúng trở thành tín hiệu điện . Khi tia lazer chiếu thông qua các nội dung trên bề mặt đĩa cd bịđốt cháy sẽ chưa đủ tia phản xạ => và tín hiệu thu được là 0 Khi tia lazer chiếu qua những điều trên bề mặt đĩa chẳng bịđốt cháy sẽ có tia phản xạ => và tín hiệu thu được là 1 Tia phản xạ sẽđược Ma trận Diode đổi trở thành tín hiệu điện, sau khi khuếch đại và xử lý ta thu được tín hiệu khởi đầu . đĩa cd quay và khi tia lazer chiếu qua chỗ bị cháy sẽ mất mát tia phản xạ => vô ta tín hiệu 0, qua điểm quen thuộc có rất tia phản xạ vào ta tín hiệu 1 zTín hiệu khi đọc nếu ngược với khi đầu đọc như chỉ việc cho thông qua cổng đảo tín hiệu sẽđược đảo lại . 101 => Cổng đảo => 010
Sơ trang phục khối của ổ đĩa dvd Rom
Sơđồ khối của ổđĩa CD RomzLazer pickup : là mắt đọc, có rất nhiệm vụđọc dữ liệu ổ đọc trên đĩa cd và đổi ra tín hiệu điện dạng tín hiệu số 0,1 . zMạch tách tín hiệu : khuếch đại tín hiệu từ mắt đọc sau đó tách ra hai trở thành phần => Tín hiệu điều khiển : như các tín hiệu sai lệch được nhiều tia lazer phụ nhận thấy sản xuất cho mạch tạo áp điều khiển => Tín hiệu số : là tín hiệu chính ta mưu cầu thu được, tín hiệu này được đua sang IC sử lý tín hiệu số trước khi chuyển về bộ nhớ máy tính dvd trang (http://diatrang.com.vn/mua-ban-dia-dvd-trang-gia-re-nhat-tphcm/)

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining