PDA

View Full Version : Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu thương hiệu độc quyền


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

starrynight_it89
02-11-16, 10:53 AM
Bạn muốn bảo hộ thương hiệu dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu độc quyền và đang tìm công ty luật uy tín cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu (http://www.luatminhanh.vn/tu-van-dang-ky-nhan-hieu-hang-hoa.html) thương hiệu độc quyền để đại diện doanh nghiệp xác lập quyền bảo vệ tài sản trí tuệ tránh các trường hợp như nhái giả nhãn hiệu, tranh chấp thương hiệu.
http://www.luatminhanh.vn/wp-content/uploads/2016/11/dich-vu-tu-van-dang-ky-nhan-hieu-thuong-hieu-doc-quyen-300x253.jpg
dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền (http://www.luatminhanh.vn/dang-ky-nhan-hieu-doc-quyen.html) của Luật Minh Anh sẽ tư vấn giúp bạn hiểu dõ về hoạt động và lợi ích của việc đăng ký xác lập quyền được pháp luật bảo vệ hợp pháp sử dụng độc quyền đối với nhãn hiệu thương hiệu.
Nhãn hiệu thương hiệu là một tài sản trí tuệ vô cùng quan trọng và có ý nghĩa trong tiến trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nó gắn chặt với quá trình lưu thông hàng hóa, vì vậy việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu là việc cần làm ngay để tránh các đối thủ cạnh tranh, các đối tượng xấu lợi dụng nhái giả nhãn hiệu hoặc đăng ký sử dụng độc quyền nhãn hiệu thương hiệu của bạn trước.
Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu thương hiệu độc quyền tại Luật Minh Anh, bao gồm:
Tư vấn tra cứu khả năng bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu thông qua 2 hình thức là tra cứu sơ bộ và tra cứu đối chứng nhãn hiệu khách hàng muốn đăng ký bảo hộ;
Tư vấn thay đổi các chi tiết trong nhãn hiệu khi sảy ra hiện tượng nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã đăng ký bảo hộ trước đó;
Tư vấn các dấu hiệu gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của chủ thể khác đã đăng ký bảo hộ trước đó tới mức không được chấp thuận cấp văn bằng bảo hộ;
Tư vấn phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu thương hiệu;
Thiết lập toàn bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu cho doanh nghiệp;
· In mẫu nhãn hiệu thương hiệu;
· Mô tả nhãn hiệu;
· Soạn thảo đơn đăng ký nhãn hiệu;
· Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu;
Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền được pháp luật bảo vệ đối với nhãn hiệu thương hiệu:
· Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thương hiệu;
· Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ;
· Nhận kết quả khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng;
Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu thương hiệu độc quyền (http://www.luatminhanh.vn/dich-vu-tu-van-dang-ky-nhan-hieu-thuong-hieu-doc-quyen.html) là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu;

http://www.luatminhanh.vn/wp-content/uploads/2014/10/lienhe-mac2.jpg

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining