PDA

View Full Version : Phần mềm ERP cho kế toán triển khai qua các giai đoạn


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

anhlamgame
13-09-16, 04:08 PM
Quy trình hóa một cách thức rõ ràng các thời kỳ khai triển phần mềm ERP (http://www.bravo.com.vn/vi/Tin-tuc/Kien-thuc-ERP/Tong-quan-loi-ich-giai-phap-phan-mem-erp) trong tổ chức là nhân tố quyết định sự thành công của dự án kế toán. Tùy theo từng nhà trả lời ERP và tình hình của từng doanh nghiệp mà cách thức thực hiện có thể mang những đặc trưng riêng và cách thức thi hành tương đối khác biệt.

Dưới đây là một vài quá trình chính trong việc triển khai phần mềm ERP trong ngành kế toán.

https://1.bp.blogspot.com/-RJWV68mkmEA/V9e_AU3UOLI/AAAAAAAACSc/W1VQOmgi2q0c-6ePUkc5lb8UYzr9JivTACLcB/s320/phan-mem-erp-ke-toan-trien-khai-qua-cac-giai-doan.png

Công đoạn 1: Ý tưởng

Đây là nhân tố cần thiết để nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định chính xác và hợp lý. Nếu không có ý nghĩ đó, quy trình đi tiếp theo vẫn có thể thi hành được, nhưng kết quả thực hiện được sẽ rất thấp hoặc thiệt hại cho công ty.

Không quá khó khăn để tìm ra những ý nghĩ đó, nhiều lúc chỉ cần quan sát việc dùng máy tính của viên chức kế toán mà nhà quản trị có thể đưa ra các ý tưởng, như quan sát phương pháp nhân viên lập thông báo hàng bốn tuần, việc mua thêm trang trang bị nào đó. Những khó khăn dễ chơi thường mang đến tất cả ý tưởng mặc dù thời kỳ hoàn thiện ý nghĩ đó thường gian truân và phức hợp hơn.

Công đoạn 2: Xây đắp ý tưởnrg, xác định chỉ tiêu, hoàn thiện ý tưởng

Cần phải hoàn thiện ý tưởng, có không gian, có những yếu tố kiện để cho ý nghĩ đó bùng cháy và biến thành những điều có lợi trong thực tại. Lên chiến lược chiến lược, xác định hướng đi và chỉ tiêu là công việc quan trọng để khiến cho ý nghĩ đó có thể sản xuất.

Lập kế hoạch chiến lược làm nền tảng cho những bước tiếp theo trong suốt quá trình. Các ý tưởnrg phần mềm kế toán (http://www.bravo.com.vn/vi/Tin-tuc/Kien-thuc-ERP/Phan-mem-ke-toan) ERP cần phải được lựa chọn dựa trên những phân tích đầy đủ, các thông tin đúng mực về các nguồn lực của tổ chức: viên chức, tình trạng Áp dụng tin học, trật tự sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn 3: Thi hành ý nghĩ đó: Khám phá, bình chọn và lựa chọn giải pháp

Ý tưởng sau khi đã được hoàn thành, vẫn chỉ được lưu trữ trên một hệ thống các lược đồ thiết kế, bảng chiến lược, mô tả dự án trên máy tính. Để tiến hành triển khai thì doanh nghiệp cần phải cả quyết để đưa ý nghĩ đó lúc đầu thành thực tế.

Các việc quan trọng cần thực hiển ở công đoạn chấp hành ý tưởng như tậu nhà tư vấn giải pháp, tiếp xúc các phần mềm kế toán mà nhà trả lời trình bày hoặc tự khám phá, đánh giá, so sánh và lựa chọn phần mềm, hiệp thương với các nhà cung cấp hệ thống ERP trong đơn vị, chọn lựa phần mềm nào phù hợp nhất.

Giai đoạn 4: Khai triển, chạy thể nghiệm

Sau khi đã quyết định lựa chọn phần mềm ERP cho kế toán, đơn vị sẽ bước tham gia công đoạn triển khai và chạy thí điểm. Công đoạn này là khó khăn nhất đối với phiên bản thân tổ chức, kết quả của quá trình này quyết định rất lớn đến sự thành công của ý nghĩ đó. Nếu như triển khai, thể nghiệm hệ thống ERP software không đi nghiêm chỉnh, không đi tới đâu sẽ vừa tốn chi phí, vừa mất thời điểm mà chẳng mang lại một kết quả.

Một vấn đề khác lạ xem xét: thời kỳ khai triển và thí nghiệm là thời kỳ rất cần thiết đối với sự chiến thắng hay thất bại của quá trình vận dụng hệ thống ERP. Trong thực tế, phổ thông đơn vị đã đi tới bước này và chẳng thể tiến hơn được nữa, đành phải tạm thời dừng và chấp nhận thiệt thòi về thời điểm, chi phí đã bỏ ra.

Thời kỳ 5: Điều hành và Áp dụng thực tế

Nếu như những thử nghiệm ban đầu và bắt đầu khai triển thành công nghiệp vụ kế toán, tổ chức sẽ vui miệng đưa phần mềm vào chạy thực tế và điều hành hoạt động của công ty. Đây là quá trình biểu lộ những kết quả trong công đoạn hoạt động, trong khoảng đó mua bí quyết khắc phục để nâng cao hiệu quả quản lý. Đơn vị sẽ vừa hoạt động vừa mở màn hướng đến những biện pháp cung cấp để ngày càng tăng tính hiệu quả mà hệ thống điều hành đang đem lại.

Công đoạn 6: Phát hành, tái đầu cơ, upgrade

Theo thời điểm, các nghiệp vụ công dụng và các đòi hỏi điều hành sẽ thay đổi. Điều cần thiết là công ty cần phải nhìn thấy được và đưa ra những quyết định kịp thời. Hệ thống phần mềm kế toán ERP (http://www.bravo.com.vn/vi/Tin-tuc/Kien-thuc-ERP) hoạt động trong thời điểm dài càn được cải tiến, nâng cấp những công dụng đã có, mở rộng thêm những tính năng mới. Đơn vị không nên tự đắc với những thành công ít rộng rãi ở các công đoạn trước mà cần có thêm chiến lược để tái đầu tư và tạo ra chuỗi hệ thống quản lý đang vận hành.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining