PDA

View Full Version : Chú giải chi tiết mã hs áp dụng năm 2016


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

huongrung58
09-05-16, 09:07 PM
Cuốn sách dùng để tra cứu mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu 2016 có tên gọi đầy đủ là “CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS NĂM 2016 TRONG BIỂU THUẾTHUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2016 THAY ĐỔI HS 8 SỐ QUY TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

(Song ngữ Việt – Anh)

http://nhasachtaichinh.com.vn/wp-content/uploads/2014/11/tra-cuu-ma-hs-hang-hoa-xuat-nhap-khau-ap-dung-nam-2015.jpg (http://nhasachtaichinh.com.vn/wp-content/uploads/2014/11/tra-cuu-ma-hs-hang-hoa-xuat-nhap-khau-ap-dung-nam-2015.jpg)

Mua taij: Chú giải chi tiết mã hs áp dụng năm 2016 (http://nhasachtaichinh.com.vn/sanpham/tra-cuu-ma-hs-hang-hoa-xuat-nhap-khau-ap-dung-nam-2015/)
Giá bán: 890.000 đồng/bộ 2 cuốn

Bộ tài chính đã ban hành văn bản về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và đặc biệt là thông tư số 103/2015/TT-BTC NGÀY 01-7-2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Để giúp các đồng chí đang công tác trong ngành xuất nhập khẩu nắm vững những quy định về hàng hoá xuất nhập khẩu, tra cứu đúng mã hàng hoá theo mã HS mà đơn vị mình đang kinh doanh. Để tránh những thiệt hại không đáng có trong quá trình tính thuế XNK cho mặt hàng mà đơn vị mình đang kinh

Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu (http://nhasachtaichinh.com.vn/)

Bộ tài chính đã ban hành văn bản về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và đặc biệt là TT 103/2015/TT-BTC NGÀY 01-7-2015 của bộ tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Để giúp các đơn vị đang công tác trong ngành xuất nhập khẩu nắm vững những quy định về hàng hoá xuất nhập khẩu, tra cứu đúng mã hàng hoá theo mã HS mà đơn vị mình đang kinh doanh. Để tránh những thiệt hại không đáng có trong quá trình tính thuế XNK cho mặt hàng mà đơn vị mình đang kinh doanh.

http://sachbieuthuexuatnhapkhau.com/wp-content/uploads/2015/12/sach-chu-giai-chi-tiet-ma-hs-nam-2016-moi-nhat.jpg
Mua tai: chú giải chi tiết mã hs năm 2016 mới xuất bản (http://sachbieuthuexuatnhapkhau.com/sanpham/sach-chu-giai-chi-tiet-ma-hs-nam-2016-moi-nhat-trong-bieu-thue-xuat-nhap-khau-2016/)
Gia ban: 890.000 đồng

Bộ tư liệu bao gồm nội dung của giải thích Chú giải chi tiết mã hs 2016 của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa (Hệ thống hài hoà), bao gồm nội dung chú giải giải thích phân nhóm, chỉ ra phạm vi và nội dung của một số các phân nhóm hệ thống hài hoà.

Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining