PDA

View Full Version : Cùng học tiếng Hàn bài hát: KNK - Knock


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

sky2233
30-03-16, 09:50 AM
Bạn đã từng nghe Kpop chưa,hay lo lắng mình nghe mà không hiểu lời,"Don't Worry" hãy nghe thử và cảm nhận bạn sẽ thấy những điều thú vị.Đặc biệt khả năng tiếng Hàn của bạn được cải thiện rõ rệt,đó là điều mà bạn đang cẩn phải không nào.

- Những câu tiếng Hàn cơ bản nhất.http://tienghancoban.edu.vn/nhung-cau-tieng-han-co-ban-nhat.html.
All my girls I’m telling you
내 모든 미모 각선미 비결이 뭐
그건 내가 신은 높은 하이힐
잘 봐 완벽해 보이는 비밀
날 봐 하이힐 하나로
모든 게 달라 보여 (When I say)


So what you wanna do so what you wanna do
점점 높게 예뻐지게
So what you wanna do so what you wanna do
어색한 Step no no no no
하늘을 콕콕콕 찔러봐 톡톡톡
Oh 뻔뻔한 그 자신감
하나면 돼 OK 그걸로 충분해
당당한 Step


내가 달라 보였던 이유 Alright (알게 해줄게)
너를 달라지게 해 줄 마법 Alright


One two three 다 준비해
모두들 그곳으로 다 올라가봐
어떠니 공기가 좀 다를 걸


것 봐 잘빠져 보이는 비밀
날 봐 하이힐 하나로
모든 게 달라 보여 (When I say)


So what you wanna do so what you wanna do
점점 높게 예뻐지게
So what you wanna do so what you wanna do
어색한 Step no no no no
하늘을 콕콕콕 찔러봐 톡톡톡
Oh 뻔뻔한 그 자신감
하나면 돼 OK 그걸로 충분해
당당한 Step


내가 달라 보였던 이유 Alright (알게 해줄게)
너를 달라지게 해 줄 마법 Alright


Everybody clap your hands
한발 한발 To the left
한발 한발 To the right
Put your high heels on
and let’s dance tonight
한발 한발 To the left
한발 한발 To the right
Put your high heels,
let’s just dance all night long


So what you wanna do so what you wanna do
점점 높게 예뻐지게
So what you wanna do so what you wanna do
어색한 Step no no no no
하늘을 콕콕콕 찔러봐 톡톡톡
Oh 뻔뻔한 그 자신감
하나면 돼 OK 그걸로 충분해
당당한 Step


내가 달라 보였던 이유 Alright (알게 해줄게)
너를 달라지게 해 줄 마법 Alright

- Học tiếng Hàn cơ bản chào hỏi.http://tienghancoban.edu.vn/hoc-tieng-han-co-ban-chao-hoi.html.
All my girls I’m telling you
The secret to all my beauty, my legs
That’s the high heels I’m wearing
Look at this secret that looks perfect
Look at me, everything looks different
with just a pair of heels (When I say)


So what you wanna do So what you wanna do
Get higher, get prettier
So what you wanna do So what you wanna do
Awkward Step no no no no
Touch the sky
With that arrogant confidence
You just need one, that’s enough
Confident step


The reason I look different, alright (I’ll let you know)
The magic that will make you look different, alright


One two three, get ready
Everyone go up to that place
How is it? The air is different


See, here’s the secret to looking hot
Look at me, everything looks different
with just a pair of heels (When I say)


So what you wanna do So what you wanna do
Get higher, get prettier
So what you wanna do So what you wanna do
Awkward Step no no no no
Touch the sky
With that arrogant confidence
You just need one, that’s enough
Confident step


The reason I look different, alright (I’ll let you know)
The magic that will make you look different, alright


Everybody clap your hands
One step one step to the left
One step one step to the right
Put your high heels on
and let’s dance tonight
One step one step to the left
One step one step to the right
Put your high heels
Let’s just dance all night long


So what you wanna do So what you wanna do
Get higher, get prettier
So what you wanna do So what you wanna do
Awkward Step no no no no
Touch the sky
With that arrogant confidence
You just need one, that’s enough
Confident step


The reason I look different, alright (I’ll let you know)
The magic that will make you look different, alright
- Nguồn tham khảo : http://tienghancoban.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: [email protected]
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining