PDA

View Full Version : Định cư theo diện người nhà bảo lãnh


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

batdongsanvn
29-03-16, 02:21 PM
Người có quốc tịch Canada hoặc người có Visa thường trú nhân có thể bảo lãnh các thành viên gia đình mình để định cư tại Canada. Những người nộp hồ sơ định cư theo dạng này nếu thành công được cấp Visa thường trú nhân. Canada là một trong các quố gia có Chương trình định cư theo dạng đoàn tụ gia đinh tốt. Chính phủ đảm bảo ưu tiên xem xét cho những người nhập cư nộp hồ sơ theo diện đoàn tụ gia đình.

Tìm hiểu thêm:

Miễn thị thực ('http://www.dautudinhcu.com/luat-thuong-mai-detail/dieu-kien-de-mien-thi-14.html')
Tư vấn định cư ('http://www.dautudinhcu.com/')

Bảo lãnh vợ/chồng
Dành cho vợ hoặc chồng của người bảo lãnh.

Bảo lãnh cha/mẹ hoặc ông/bà
Dành cho cha/mẹ hoặc ông bà của người bảo lãnh.

Visa đặc biệt rành cho cha/mẹ hoặc ông/bà
Đây là loại Visa 10 năm nhiều lần dành cho cha/mẹ hoặc ông/bà của người bảo lãnh.

Bảo lãnh Định cư Đoàn tụ gia đinh ở các Tỉnh/Bang
Khá nhiều các Tỉnh/Bang có dạng bảo lãnh Định cư Đoàn tụ gia đình riêng biệt với các Chương trình bảo lãnh Định cư đoàn tụ gia đình của Liên bang.

Bảo lãnh con và các thành viên gia đình khác
Con dưới 18 thường được định cư khi sống với bố/mẹ. Ngoài ra còn dành cho các thành viên gia diinhf khác như anh/chi em hoặc cháu.


Nguồn: Định Cư Canada ('http://www.dautudinhcu.com/chuong-trinh-dinh-cu/canada-3.html')

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining