PDA

View Full Version : Hướng dẫn Xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo kế toán


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

haibang510
29-03-16, 10:08 AM
Xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo kế toán
1.Phạm vi tiến hành
-Tư vấn một số quy định luật pháp và những vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp;
-Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;
-Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;
-Đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-Đại diện khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại cơ quan có thẩm quyền.

http://s1.upanh123.com/2016/03/29/71a3d1.md.jpg
Xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo kế toán (http://xingiayphepcon.com/dich-vu-xin-giay-phep-thanh-lap-trung-tam-dao-tao-ke-toan.html)

2.Thực hiện trình tự thủ tục
-Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-Bước 2: Tiến hành làm thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán;
-Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
3.Chuẩn hóa các hồ sơ / giấy tờ cần để thành lập
-Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
• Điều lệ Công ty (Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);
• Danh sách thành viên (Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần), Danh sách các thành viên hợp danh (Đối với công ty hợp danh);
• Giấy ủy quyền cho Oceanlaw;
• Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
-Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:
• Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
• Bản sao quyết định thành lập hay cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
• Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo những minh chứng;
• Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
• Chuẩn bị những hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
4.Tài liệu khách hàng cần cung cấp
-Bản sao chứng thực CMND/Hộ chiếu đối với cá nhân thành lập doanh nghiệp;
-các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).
5.Thời gian thực hiện
(1)Chuẩn hóa hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 01 ngày làm việc tính từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;
(2)Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định ở Khoản 4.3;
(3)Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.
(4)Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp là 10 ngày làm việc;
-Lưu ý:
• Thời gian trên được tính tính từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan có thẩm quyền;
• Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là tư vấn sơ bộ của Oceanlaw liên quan tới yêu cầu tư vấn của khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp qua hotline 0903 481 181.
Trân trọng,

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining