PDA

View Full Version : Những điều kiện cần biết khi mở trung tâm kế toán


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

haibang510
28-03-16, 10:39 AM
1.Về Thành lập trung tâm đào tạo kế toán:
Để thành lập trung tâm đào tạo kế toán (http://xingiayphepcon.com/dich-vu-xin-giay-phep-thanh-lap-trung-tam-dao-tao-ke-toan.html) , Quý khách hàng cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện pháp lý sau:
-Doanh nghiệp được mở và hoạt động với 1 trong ba hình thức: cty trách nhiệm hữu hạn, cty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.
- Cần có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán.
- Trong quá trình hoạt động, cần đảm bảo có ít nhất 1 người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán.
- Điều kiện Thành lập trung tâm đào tạo kế toán:
• Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, thật thà, thanh liêm, có ý thức chấp hành pháp luật;
• Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trình độ đại học trở ssi và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ năm năm trở lên;
• Đạt kỳ thi tuyển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.


http://s1.upanh123.com/2016/03/28/fcd874.md.jpg


2.Về hoạt động đào tạo kế toán ngắn hạn:
Để tiến hành các hoạt động đào tạo kế toán thực hành, doanh nghiệp cần tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
-Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:
• Trung tâm Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng thực hành sử dụng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 04 m²/người học;
• Trung tâm Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỉ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên/ 01 giáo viên; đối với một vài nghề yêu cầu về năng khiếu, đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 15 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;
• Trung tâm Có đủ chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo.
-Với một vài khóa học kế toán thực hành, người học được người đứng đầu doanh nghiệp, cấp chứng chỉ đào tạo. Chứng chỉ đào tạo cần ghi rõ nội dung đào tạo, thời gian khóa học.
-Với những khóa học kế toán trưởng , doanh nghiệp được kết hợp với một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ( Học viện Tài chính – theo dự định của Quý Khách hàng ) để tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng; chứng chỉ đào tạo sẽ do Học viện tài chính cấp.
Trên đây là những tư vấn về điều kiện thành lập trung tâm đào tạo kế toán của Oceanlaw, gọi tới hotline 0903 481 181sử dụng dịch vụ.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining