PDA

View Full Version : Tư vấn Thành lập trường mầm non có yếu tố nước ngoài


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

mar211
16-02-16, 10:36 AM
Thành lập trường mầm non có yếu tố nước ngoài (http://ipiclaw.vn/tu-va-n-thanh-lap-truo-ng-ma-m-non-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai/a1303658.html) là 1 trong Những dịch vụ tiêu biểu của IPIC. Chúng tôi cam kết sẽ đem lại cho quý khách hàng chất lượng dịch vụ công hiệu nhất với thời gian thực hiện nhanh nhất và tiêu dùng hợp lý nhất.

Về điều kiện thành lập và hoạt động, để thành lập và hoạt động dự án thành lập trường mầm non phải đảm bảo Những điều kiện sau:

- hợp lí với mạng lưới giáo dục đào tạo được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Có giáo viên, giảng viên đủ trình độ theo quy định của luật pháp Nước ta ;

- Có cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị hợp lí với trình độ, quy mô giáo dục đào tạo;

- Có chương trình và nội dung giáo dục hợp pháp với quy định của Luật Giáo dục và Những luật pháp khác có liên quan.

Điều kiện đối với Nhà đầu tư nước ngoài:

- Nhà đầu tư phải là tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân và được xác nhận của cơ quan chính quyền sở tại (đối với pháp nhân phải có giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 1 số hồ sơ pháp lý liên quan, đối với cá nhân phải phù hợp hóa Lãnh sự Các giấy tờ liên quan).

- Có dự án đầu tư phù hợp với chiến lư*ợc phát hành giáo dục và quy hoạch mạng lưới Những cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam đã được phê duyệt và được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung *ương nơi dự kiến đặt cơ sở đồng ý bằng văn bạn dạng . Trong trường hợp dự án xin đầu tư để đào tạo ở 1 vài trình độ cao đẳng, đại học chư*a có trong quy hoạch mạng l*ưới thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để trình Thủ tướng Chính phủ chú ý quyết định.

- Có đủ kỹ năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư (có văn bản xác nhận của cơ quan có nghĩa vụ , ngân hàng, công bố kiểm toán tài chính của 02 năm liền kề gần nhất).

- Có đủ 1 số điều kiện ban đầu về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện mục tiêu giáo dục - đào tạo.

Tham khảo: Thành lập công ty may có vốn đầu tư nước ngoài (http://ipiclaw.vn/tu-van-ve-viec-nha-da-u-tu-nuo-c-ngoa-i-mua-lai-co-phan-cua-cong-ty-vie-t-nam-hoat-dong-nganh-nghe-may-mac/a1306009.html)

Điều kiện về vốn đầu tư và cơ sở vật chất:

- Dự án xin thành lập mới 1 vài cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là Một số cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tại Nước ta phải có suất đầu tư tối thiểu là một .000 USD/người học (không bao gồm Các tiêu xài dùng đất). Số lượng người học được dùng để tính toán theo quy mô người học tại thời điểm của phân kỳ đầu tư cuối cùng của dự án. Kế hoạch vốn đầu tư phải hợp lí với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.

- Đối với 1 vài cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài ko xây đắp cơ sở vật chất mới nhưng mà chỉ thuê lại hoặc bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư tối thiểu phải đạt 600 USD/người học (bằng 60% của dự án xin thành lập mới nêu trên).

- Một vài cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động trên 20 năm tại Nước ta phải có kế hoạch thiết kế cơ sở vật chất của trường, trung tâm và phải được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung *ương đồng ý bằng văn phiên bản về việc cấp đất hoặc cho thuê đất để tiến hành đầu tư thiết kế cơ sở Giai đoạn đầu tối đa là 5 năm 1 vài cơ sở này phải có hợp đồng (hoặc thỏa thuận nguyên lý ) thuê cơ sở định hình để triển khai đào tạo, giảng dạy và phải bảo đảm việc đầu tư cơ sở vật chất theo đúng tiến độ của dự án.

Một số cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động dưới 20 năm và không xây dựng cơ sở riêng thì phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận phương pháp thuê trường, lớp, nhà xưởng, 1 số diện tích phụ phù hợp và bất biến trong thời gian tối thiểu là 5 năm.

Điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo:

- Người được đề cử làm giám đốc, hiệu trưởng phải có kinh nghiệm quản lý Các cơ sở giáo dục t*ương ứng ít nhất 5 năm;

- Giáo viên thì phải bảo đảm có bằng hiệu quả nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non.

- 1 vài dự án đầu tư của Một số cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải có kế hoạch xây đắp đội ngũ giáo viên/giảng viên cho từng giai đoạn tạo ra .

Về ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy:

- 1 vài cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích dùng 1 số ngôn ngữ như* tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức và tiếng Nhật trong quá trình giảng dạy. Một số tiếng nước ngoài khác sẽ được chú ý cụ thể theo từng dự án.

- 1 số cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được phép giảng dạy thông qua phiên dịch.

Tham khảo:công ty cho thuê tài chính 100 vốn nước ngoài (http://ipiclaw.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-100-von-dau-tu-nuoc-ngoai-cho-thue-xe-nang-co-nguoi-van-hanh/a1304115.html)

Về quy trình thành lập và hoạt động, để trường mầm non đi vào hoạt động, nhà đầu tư cần thực hiện Một vài bước sau:

Bước một : Làm thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư

Bước hai : thực hiên bố cáo thành lập: Trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp giấy phép đầu tư, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng bố cáo trong 5 số liên tục trên báo ra hàng ngày với Một vài nội dung theo luật pháp của quy định Việt Nam ;

Bước 3 : Đăng ký hoạt động: Trong vòng chín tháng kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động theo luật pháp .

Hãy nhấc máy gọi số 0936 342 668*để được dùng dịch vụ tư vấn quy định tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng trọn vẹn đề nghị của quý khách .

“chiến thắng của quý khách là thắng lợi của IPIC chúng tôi”

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining