PDA

View Full Version : Muốn nhận toàn bộ di sản thừa kế phải làm gì?


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

haibang510
07-01-16, 10:57 AM
“Bố tôi muốn viết di chúc để lại toàn bộ phần đất của ông trong tổng số đất mà bố mẹ tôi đứng tên chung có được không?”.
Anh Nguyễn Văn Hiển ở Bắc Ninh có hỏi: “Bố tôi đang mắc nặng, dù thế ông vẫn còn tỉnh táo và minh mẫn, hiện tại ông muốn lập di chúc để lại cho tôi mảnh|khu|phần|khoảng} đất mà hiện nay cả nhà tôi đang sống và đứng tên bố mẹ tôi. Về khu đất này thì nguồn gốc đất là của cơ quan mẹ tôi cấp cho bà từ năm 1995.
Tuy nhiên vấn đề là bố tôi và mẹ tôi không có đăng ký kết hôn mà chỉ về sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 1992.
Bố tôi lại có một bà vợ cả có chứng nhận kết hôn từ những năm 1978. Bà này với bố tôi không có con chung và bố mẹ tôi cũng chỉ có mình tôi là con.
Thưa luật sư tôi muốn hỏi bây giờ có cách nào tốt nhất để tôi được hưởng toàn bộ quyền sử dụng đất của bố tôi không?
Lập di chúc http://oceanlaw.com.vn/thu-tuc-lap-di-chuc-thua-ke.html
Tư vấn lập di chúc http://oceanlaw.com.vn/di-chuc-thua-ke/
Soạn thảo di chúc http://oceanlaw.com.vn/dich-vu-tu-van-soan-thao-di-chuc.html
Xác nhận di chúc http://oceanlaw.com.vn/dich-vu-xac-nhan-di-chuc-hop-phap.html

Trường hợp của bạn luật sư tư vấn như sau:
Trước tiên, theo quy định của luật hôn nhân gia đình năm 2014 và theo quy định của nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 về thực hiện Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì với quan hệ vợ chồng của bố và mẹ bạn không được công nhận là hôn nhân thực tế. Bố mẹ bạn sống chung với nhau mà không chứng nhận kết hôn sau năm 1987 nên quan hệ vợ chồng này không là quan hệ hợp pháp. Dù vậy, theo như thông tin bạn trình bày thì mảnh đất hiện nay bố mẹ bạn đang ở mặc dù là đất của cơ quan chia cho mẹ bạn tuy nhiên khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất việc đưa tên bố bạn vào mẹ bạn đã không có ý kiến phản đối thì đất đó vẫn được coi là tài sản chung.
Thứ 2, người vợ cả của bố bạn là vợ hợp pháp có đăng ký kết hôn do đó người vợ cả vẫn nằm trong hàng thừa kế thứ 1 xét về quan hệ thừa kế theo luật pháp và là người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định tại Điều 669 Bộ luật dân sự.
“Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
Những người sau đây sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo luật pháp, trường hợp di sản được chia theo pháp luật, với trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hay chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là một số người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:
Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
Con đã thành niên mà không có khả năng lao động”
Trong trường hợp này, bố bạn hoàn toàn có quyền định đoạt bằng di chúc tài sản của bố bạn trong khối tài sản chung với mẹ bạn mà không phải có sự đồng ý của bà cả. Tuy nhiên, vì người vợ cả vẫn đang là vợ hợp pháp chính vì thế giả thiết đặt ra trong di chúc bố bạn không cho bà vợ cả được hưởng thì bà vẫn được 2/3 của 1 suất thừa kế pheo pháp luật cứ Khoản 1, Điều 669, Bộ luật dân sự.
Do vậy trường hợp bố bạn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bạn thì trường hợp này bạn cũng không được hưởng toàn bộ tài sản như phân tích ở trên.
Vì vậy phương án để đạt được mục đích như bạn yêu cầu thì bố bạn do đó làm hợp đồng tặng cho tài sản. Bố bạn hiện nay vẫn còn sống và minh mẫn vì vậy việc làm hợp đồng tặng cho tài sản sẽ không gặp vấn đề gì trở ngại và cũng không phải có ý kiến của ai cũng như không bắt buộc phải để lại 1 phần tài sản cho bà cả.
Tuy nhiên đối với hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của Điều 467 Bộ luật dân sự thì hợp đồng tặng cho tài sản phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực. Trường hợp bố bạn gặp khó khăn trong việc đi lại thì gia đình bạn có thể mời công chứng viên đến nhà để có thể lập hợp đồng tặng cho tại nhà.
Như chúng tôi phân tích ở trên, trường hợp của bạn bố bạn hoàn toàn có quyền định đoạt tài sản của mình bằng di chúc hoặc bằng hợp đồng tặng cho tài sản đều không phải hỏi ý kiến của bà cả. Dù thế để đạt được mục đích thì bố bạn có thể sử dụng phương án tặng cho bạn bằng hợp đồng tặng cho tài sản.
Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn bạn hãy gọi tới Hotline 0965 15 13 11 để được những luật sư của chúng tôi tư vấn.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining