PDA

View Full Version : Tài liệu luyện thi ielts từ A – Z phần 3


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

monday91
06-01-16, 06:32 PM
Tiếp sau các phần trung tâm res đã hướng dẫn bạn luyện thi ielts (http://ielts.vn/) các phần reading, write, speaking và các tập sách luyện 4 kỹ năng trên thì sau đây mình sẽ chia sẻ bạn tài liệu luyện thi ielts cấp tốc với phần học chuyên đề để học ielts (http://luyenthiielts.com/)
3. Tài liệu luyện thi ielts cấp tốc (http://res.vn/)
a) Mục tiêu 6.5
– IELTS Test builder (1, 2)
– Cambridge IELTS practice test ( từ 5 – 8): các cuốn từ 1 – 4 đã cũ nên đề không còn phù hợp nữa nhưng nếu có thời gian bạn cũng có thể luyện thêm.
http://luyenthiielts.com/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/1336/0/HOC-TIENG-ANH%20(27).jpg

– Reading Actual Test
– Listening Actual Test (mới xuất bản)
– IELTS for Academic purpose: 6 practice test

monday91
07-01-16, 06:29 PM
Tiếp phần luyện thi ielts trong phần 1, mình sẽ hướng dẫn các bạn kĩ năng học ielts (http://res.vn/) để quá trình luyện thi ielts (http://res.edu.vn/) đạt hiệu quả cao.
2. Tài liệu luyện kĩ năng IELTS
a) Listening
Cuốn luyện Listening hay nhất theo mình là “Listening Strategies for IELTS” (band 5 – 6.5). Quyển này chia theo từng dạng bài, mỗi dạng sẽ có 20 bài để luyện. Mặc các bài để luyện đã hơi cũ nhưng dùng cho việc luyện phản xạ với các dạng Listening thì vẫn ổn.
http://luyenthiielts.com/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/1336/0/HOC-TIENG-ANH%20(27).jpg
Ngoài ra các bạn có thể luyện nghe dạng “tắm ngôn ngữ” bằng việc nghe các đoạn speech của Tedx. Nghe radio trên BBC world service, CNN student news, … cũng khá tốt nhưng thường sẽ nói với tốc độ nhanh trong quá trình luyện thi ielts cấp tốc (http://luyenthiielts.com/).
b) Reading
Tương tự phần Listening, phần này có cuốn “Reading Strategies for IELTS” (band 5 – 6.5). Ngoài ra nếu như bạn đang gặp vấn đề với việc phải đọc một lúc cả bài hơn nghìn từ tiếng Anh và cũng muốn cải thiện tốc độ đọc thì bạn nên dành 30 phút mỗi ngày đọc báo tiếng Anh trên National Geographic, BBC news, …
c) Writing
Phần này theo mình khó tìm được tài liệu để tự học nhất. Thường thì có giáo viên hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cũng có một số cuốn giúp bạn trau dồi thêm mảng này.
– Từ vựng trong phần Viết có thể dùng cuốn “Academic Vocabulary in Use”
– Visual IELTS (Gabi Duigu) để luyện Task 1
– Academic writing for IELTS
d) Speaking
Để luyện kĩ năng này, bạn có thể tìm các topic và câu hỏi trên mạng để thực hành theo nhóm với bạn bè. Tuy nhiên nên có người hướng dẫn để chỉ ra lỗi sai cho bạn. Ngoài ra kĩ năng này có 2 cuốn IELTS Speaking của Mark Allen và Mat Clark khá hay.
e) Sách luyện 4 kĩ năng
– Mục tiêu 6.5 thì có thể bắt đầu từ Step Up to IELTS, Objective IELTS, Cambridge Action Plan for IELTS
– Mục tiêu từ 7.0 bạn có thể dùng cuốn IELTS Masterclass. Theo mình quyển này phần Reading khá khó.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining