PDA

View Full Version : Ly hôn với người mất năng lực hành vì dân sự


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

haibang510
09-11-15, 03:09 PM
Trường hợp vợ hoặc chồng của người đứng đơn bị mất năng lực hành vi hoặc không nhận thức được hành vi của mình.

Việc vợ hoặc chồng mất năng lực hành vi hoặc không nhận thức được hành vi của mình không gây trở ngại cho việc xin ly hôn của người còn lại. mặc dù thế, công việc của thẩm phán sẽ trở nên khá tế nhị trong những điều kiện việc thực hiện hoà giải là không thể được bởi người mất năng lực hành vi, không thể bày tỏ ý nguyện của bản thân. Thông thường, người xin ly hôn với vợ hoặc chồng mất năng lực hành vi hoặc không nhận thức được hành vi của mình không chịu thực hiện chức năng giám hộ đương nhiên đối với người sau này. Thực tiễn ghi nhận rằng hầu như không thấy có cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu chỉ định người giám hộ thay thế đối với trường hợp này; dù có đi nữa, thì vai trò của người giám hộ của bên không xin ly hôn trong những vụ án ly hôn cũng chưa được xác định rõ nét trong khung cảnh của luật viết, như đã nói.


Thủ tục đăng phương ly hôn (http://oceanlaw.com.vn/don-phuong-ly-hon.html)
Chia tài sản sau khi ly hôn (http://oceanlaw.com.vn/chia-tai-san-sau-ly-hon/)
Thủ tục ly hôn đơn phương với người nước ngoài (http://oceanlaw.com.vn/thu-tuc-ly-hon-don-phuong-voi-nguoi-nuoc-ngoai.html)

Trường hợp vợ hay chồng của người đứng đơn bị hạn chế năng lực hành vi.
Một khi vợ hay chồng bị tuyên bố hạn chế năng lực hành vi, thì nhiều khả năng chồng hay người vợ còn lại sẽ được chỉ định làm người đại diện. Bởi thế, muốn xin ly hôn, thì vợ hay chồng là người đại diện phải xin chấm dứt vai trò đại diện của mình đối với người còn lại.
Vấn đề đặt ra là: khi việc ly hôn là do “sáng kiến” của chính người bị hạn chế năng lực hành vi, thì liệu người này có thể tự mình đứng đơn yêu cầu hay phải thông qua vai trò của người đại diện ? Cũng như đối với việc giám hộ người đã thành niên mà không nhận thức được hành vi của mình, những quy định của BLDS liên quan tới việc đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi chủ yếu chi phối nhưng giao dịch có tính chất tài sản; bởi thế, không thể tìm trong những điều luật viết hiện hành một số quy tắc liên quan tới những câu hỏi vừa nêu. Dù sao, có thể tin rằng người bị hạn chế năng lực hành vi, trong khung cảnh của luật thực định, chỉ bị kiểm soát để tránh sa vào các vụ phá tán tài sản; những giao dịch mang tính chất phi tài sản, ví dụ ly hôn, có thể được người này tự mình xác lập, thực hiện mà không cần sự đồng ý của người đại diện.

Để được tư vấn thêm về thủ tục ly hôn hay gặp bất kỳ thắc mắc nào bạn hãy gọi ngay tới Hotline 0965 15 13 11 - 0903 481 181 để được tư vấn kịp thời và miễn phí.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining