PDA

View Full Version : Công ty luật Lincon sẽ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

anhlamgame
21-10-15, 09:42 AM
Công ty luật Lincon sẽ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (http://lincon.com.vn/dau-tu-nuoc-ngoai/tu-van-thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai-_n569_c371.aspx) nhưng bạn cần phải được thực hiện cho Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã phê duyệt các thủ tục đăng ký đầu tư.

http://img.congtintuc.vn/2015/10/21/luat-lincon-tu-van-thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai.jpg

Bước 1: Chuẩn bị các tài liệu cần thiết.

Mô tả: Công ty luật Lincon sẽ gửi cho bạn một danh sách các hồ sơ để tư vấn cho bạn các thủ tục điều lệ cho công ty 100% vốn nước ngoài. Trong khi cung cấp nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng

liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] hoặc điện thoại: 04. 6285.1114, chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua điện thoại trực tiếp.

Bước 2: Thiết lập hồ sơ

Tóm tắt: Sau khi nhận được các tài liệu được cung cấp bởi người sử dụng, các công ty chỉ hoàn thành các tài liệu cần thiết theo yêu cầu:
+ Đầu tư trong các yêu cầu đăng ký;
+ Dự thảo Điều lệ ;
+ Hài lòng với những điều kiện kinh doanh của bài viết mô tả các dự án đầu tư;
+ Các mô tả được viết để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án đầu tư;
+ Chứng tỏ khả năng của các nhà đầu tư;
+ Quy mô của hội chợ và kế hoạch hoạt động cơ bản của dự án;

Bước 3: Tiến hành kiểm tra và chuyển vào đăng ký hồ sơ khách hàng thông qua tất cả các hồ sơ;

Bước 4: Áp dụng thay cho một tài liệu quyết toán của khách hàng và cấp giấy chứng nhận cho nhà đầu tư.

Đặc biệt: Công ty sẽ nhận được một khoản thanh toán theo quy định của giấy phép phân phối.

Dịch vụ tư vấn thành lập 100% vốn đầu tư nước ngoài
1. Luật Lincon tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến khách hàng như các công ty hoạt động thành lập bằng 100% vốn nước ngoài,
- Tư vấn đầu tư nước ngoài;
- Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty;
- Tư vấn phương pháp và hoạt động khác;
- Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các nhà quản lý;
- Các quyền và nghĩa vụ của các thành viên tư vấn;
- Đánh giá và Tư vấn cách thức góp vốn;
- Kế hoạch tư vấn và điều trị tạo ra một nghĩa vụ lợi;
- Các thông tin khác có liên quan, tư vấn.

2. Hoàn thành 100% đại diện của các thủ tục thành lập của khách hàng và các công ty nước ngoài:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công ty được thành lập vào vốn nước ngoài cho khách hàng để tiến hành chuẩn bị hồ sơ;
- Đầu tư trong kế hoạch nhân sự là để gửi các tài liệu đăng ký thành lập công ty 100 vốn nước ngoài cho khách hàng;
- Theo dõi hồ sơ và đại diện công bố kết quả do Sở KHĐT nói, tài liệu cho khách hàng;
- Nhân viên có được cùng một kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại bộ phận kế hoạch kinh doanh cho khách hàng;
- Thực hiện một quá trình con dấu của công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký của Bộ luật Hải quan và Luật thuế của công ty.

3. Lập thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài (http://lincon.com.vn/chi-nhanh-van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai/thu-tuc-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-viet-nam_n570_c372.aspx)

Công ty luật uy tín tại Hà Nội (http://lincon.com.vn/) Lincon sẽ là người đồng hành vững chắc cho mọi khách hàng.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining