PDA

View Full Version : Giới thiệu sơ lược về thành lập công ty 100% vốn nước ngoài


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

anhlamgame
20-10-15, 02:44 PM
Đây là tài liệu tham khảo giới thiệu về dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (http://lincon.com.vn/dau-tu-nuoc-ngoai/tu-van-thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai-_n569_c371.aspx) thuộc sở hữu của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

http://img.congtintuc.vn/2015/10/20/gioi-thieu-ve-dich-vu-thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai.jpg

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY LẬP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Việc thành lập một ở Việt Nam đòi hỏi một chứng nhận đầu tư từ cơ quan cấp phép. Tùy theo vị trí của các công ty, cơ quan cấp phép có thể là tỉnh ủy nhân dân (đối với công ty nằm ngoài các khu công nghiệp chế biến, xuất khẩu) hoặc khu chế công nghiệp và cơ quan (đối với công ty nằm trong khu công nghiệp chế biến, xuất khẩu).

Chúng tôi muốn làm rõ rằng các thủ tục để thành lập một công ty 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam thường phải mất một thời gian khá dài so với các nước khác trong khu vực. Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi cho thấy rằng mặc dù tổng thời gian để thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định trong Luật Đầu tư Việt Nam năm 2015 là chỉ có 15 ngày, quá trình thực tế có thể mất một thời gian dài hơn do đó các cơ quan có thẩm quyền phải tham khảo ý kiến ​​cơ quan khác có liên quan để đánh giá dự án đầu tư.

Để thiết lập một công ty có 100% vốn nước ngoài (http://lincon.com.vn/dau-tu-nuoc-ngoai/thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-thiet-ke-xay-dung-cong-trinh-_n569_c297.aspx) yêu cầu bạn phải trải qua hai bước sau:

Bước 1: Có được số giấy chứng nhận đầu tư. Luật yêu cầu trong vòng 15 ngày làm việc kể từ nộp hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi trao đổi sơ bộ giấy phép: Cơ quan, chúng tôi không có nhiều hy vọng rằng các cơ quan cấp phép có thể thực hiện theo yêu cầu này trong thực tế, đặc biệt là, những người có liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện Đối với cấp giấy chứng nhận đầu tư, các cơ quan cấp phép có liên quan tổ chức thẩm định tính hợp pháp và các tính khả thi của dự án đầu tư đó để xác định về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư trên cơ sở sau đây:

Khuôn khổ pháp lý bao gồm các cam kết của Việt Nam, luật đầu tư Việt Nam, luật doanh nghiệp Việt Nam, các quy định áp dụng đối với các ngành công nghiệp cụ thể cũng như các kế hoạch phát triển kinh tế tổng thể của thành phố hoặc tỉnh mà phải đăng ký trụ sở chính.

Khả năng tài chính, vốn đầu tư của bạn để đưa vào các dự án đầu tư, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ việc thực hiện các dự án đầu tư đó ở Việt Nam.

Bước 2: Sau khi có tiếp nhận chứng nhận đầu tư, khách hàng sẽ được yêu cầu để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Luật yêu cầu trong vòng 10 ngày làm việc kể từ nộp hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để hình thành các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Tham khảo thêm: Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài (http://lincon.com.vn/chi-nhanh-van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai/thu-tuc-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-viet-nam_n570_c372.aspx).

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining