PDA

View Full Version : Cách hạch toán chi phí không hợp lý hữu ích cho Doanh nghiệp


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

hienvu
31-08-15, 10:45 PM
Doanh nghiệp nào cũng tồn tại chi phí không có hóa đơn, chứng từ. Các chi phí này sẽ bị loại ra khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp. Vậy xử lý các chi phí không hợp lý như thế nào mới đúng? Sau đây IAC Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán các chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.https://kiemtoanchatluongcao.files.wordpress.com/2015/07/hoc-ke-toan-tue.jpg

Đối với các chi phí không có hóa đơn hoặc không hợp lý, hợp lệ, các kế toán thường băn khoăn không biết hạch toán như thế nào. Vì khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải loại các chi phí đó ra, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận kế toán từ hoạt động sản xuất kinh doanh của tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN lại lấy số liệu từ báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ.

Nếu căn cứ theo số này, thì khi tính thuế lại không đúng. Vì vậy, các kế toán thường bỏ hẳn chi phí này ra khỏi sổ sách “cho nó chuẩn”.

Nếu như các bạn làm như vậy, thì sẽ không phản ánh đúng chi phí của doanh nghiệp – điều mà nhà quản lý hết sức quan tâm và số dư tiền mặt tồn quỹ tăng cao, không đúng với thực tế. Hơn nữa, đối với các khoản thanh toán qua ngân hàng thì làm sao bỏ được?

Trước tiên, các bạn nên hiểu rằng, chi phí không được trừ dưới góc độ thuế, nhưng vẫn là chi phí kế toán của Doanh nghiệp. Nghiệp vụ hạch toán tuân theo chuẩn mực và chế độ kế toán chứ không phải tuân theo pháp luật về thuế.

⇒ Hạch toán thì bạn cứ hạch toán, còn tính thuế thì cứ tính thuế.

– Hạch toán:

+ Bạn vẫn hạch toán các khoản chi phí không có hóa đơn, chứng từ như bình thường. Một số bạn sẽ hạch toán vào 811 mà không phân loại theo nội dung nghiệp vụ là sai bản chất.

+ Nhằm dễ tổng hợp các bạn nên ký hiệu khi diễn giải như Không có hóa đơn, hoặc tạo thêm các tài khoản con để hạch toán các chi phí này.

– Tính thuế TNDN:

+ Sau khi kết chuyển lãi lỗ, bạn có được kết quả lãi lỗ trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Bạn điền số liệu này vào chỉ tiêu [A1] tờ khai quyết toán 03/TDND;

+ Tổng hợp tất cả chi phí không hợp lý, hợp lệ ở trên và điền vào chỉ tiêu ;

→ Thu nhập chịu thuế [B12] = [A1] + [B4];

⇒ Thuế TNDN phải nộp = [B12] x Thuế suất.

Xem hướng dẫn kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN.

+ Kể cả Doanh nghiệp bạn bị lỗ bạn vẫn phải điền vào chỉ tiêu [B4]

→ Có Doanh nghiệp lỗ kế toán nhưng lãi thuế (phải nộp thuế TNDN).

→ Các Doanh nghiệp vẫn lỗ thuế thì đây là số lỗ làm căn cứ chuyển lỗ sang kỳ sau.

Xin vui lòng liên hệ hotline 0953.66.1111 để IAC tư vấn giúp bạn nếu còn vướng mắc.

Bạn có thể tham khảo thêm một số dịch vụ tại IAC:

[B] Dịch vụ kế toán trọn gói tại hà nội (http://iachanoi.com/vi/dich-vu-ke-toan-tron-goi-ms-kt01/)
Dịch vụ làm báo cáo tài chính (http://iachanoi.com/vi/dich-vu-lam-bao-cao-tai-chinh-va-quyet-toan-nam-tu-van-tai-chinh-mien-phi/)
dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán (http://iachanoi.com/vi/dich-vu-don-dep-sach-ke-toan-nhanh-gon-chuyen-nghiep/)

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining