PDA

View Full Version : Bảo hộ độc quyền logo công ty, doanh nghiệp


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

luatminhanhpro
28-08-15, 12:54 AM
Bảo hộ độc quyền logo công ty, doanh nghiệp, sản phẩm – Với kinh nghiệm chuyên môn về sở hữu trí tuệ, Luật Minh Anh tự tin là người bạn đồng hành tận tâm và hiệu quả giúp khách hàng Bảo hộ độc quyền logo các sản phẩm/dịch vụ của mình tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
Luật Minh Anh cung cấp các dịch vụ sau liên quan đến Bảo hộ độc quyền logo (http://www.luatminhanh.vn/bao-ho-doc-quyen-logo.html) công ty, doanh nghiệp, sản phẩm ở trong nước và nước ngoài:
1. Đại diện và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến đăng ký Bảo hộ độc quyền logo công ty, doanh nghiệp, sản phẩm bao gồm:
– Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến Bảo hộ độc quyền logo,
– Đánh giá khả năng đăng ký Bảo hộ độc quyền logo
– Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu
– Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu
– Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý Bảo hộ độc quyền logo
– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu
– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu
– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng Bảo hộ độc quyền logo trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.
– Tư vấn và đại diện thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại
– Tư vấn các nội dung liên quan đến Hợp đồng chuyển giao công nghệ có liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu.
2. Đại diện và tư vấn cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
– Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.
3. Tư vấn và đại diện khách hàng đăng ký Bảo hộ độc quyền logo công ty, doanh nghiệp, sản phẩm theo Thỏa ước Madrid; đăng ký Bảo hộ độc quyền logo ở các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng đồng Châu Âu và Hoa Kỳ.

http://www.luatminhanh.vn/wp-content/uploads/2015/06/lienhe-mac.png

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining