PDA

View Full Version : Tính toán lắp điều hòa trung tâm để tiết kiệm chi phí và đỡ phải sửa chữa bảo dưỡng đ


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

dienlanhabc24h
10-03-15, 08:55 AM
Khi lắp đặt điều hòa (http://suadieuhoaabc.info/lap-dat-dieu-hoa/) không khí trung tâm, bạn cần phải thực hiện hai đề quan tâm chính trong việc xác định loại đơn vị điều hòa không khí mà bạn có được. Việc đầu tiên là kích thước của các đơn vị, thường được biểu diễn về tấn. Các đơn vị có thể là đơn vị 1 tấn, đơn vị 1,5 tấn và như vậy. Lớn hơn ngôi nhà, lớn hơn các đơn vị yêu cầu. Việc xem xét thứ hai là mùa giá mà nói với hiệu quả năng lượng thực tế của đơn vị. Yêu cầu thay đổi tùy theo kích thước nhà.
Kích thước của ngôi nhà của bạn sẽ cung cấp cho bạn với các dấu hiệu đầu tiên của những gì kích thước đơn vị bạn sẽ cần. Điều này cần được xem xét đầu tiên của bạn khi lựa chọn một đơn vị điều hòa không khí bởi vì bạn sẽ cần một máy điều hòa không khí có công suất đầu ra để làm mát các nhà nó được dành cho. Một ngôi nhà 1.600 foot vuông thường sẽ yêu cầu 3 tấn đơn vị điều hòa không khí. bạn nên tính toán kĩ để tránh phải sửa điều hòa tại Hà Nội (http://suadieuhoaabc.info/chuyen-sua-chua-dieu-hoa/) .


Đánh SEER của máy điều hòa không khí cho một nhà 1.600 mét vuông có thể khác nhau. Không có yêu cầu cụ thể đối với một đánh giá SEER cụ thể cho một ngôi nhà của kích thước này, hoặc cho bất kỳ kích thước khác cho rằng vấn đề. Vào tháng năm 2006, Bộ Năng lượng Mỹ bắt buộc tất cả các đơn vị điều hòa không khí trung tâm mới được cài đặt có một đánh giá SEER tối thiểu là 13. Trừ khi bạn đang cài đặt một đơn vị được sử dụng trên của riêng bạn, điều hòa không khí của bạn sẽ cần phải có ít nhất một 13- đơn vị SEER. Xếp hạng có thể tăng cao như một đơn vị 27-SEER. Số càng cao SEER, cao hơn hiệu quả năng lượng. Bạn phải quyết định SEER giá tốt nhất cho nhà 1.600 foot vuông của bạn.


Đánh SEER của một đơn vị điều hòa không khí được tính bằng cách chia BTU hoặc đơn vị nhiệt Anh bằng của số watt-giờ sử dụng năng lượng. Điều này cung cấp cho bạn với các tỷ lệ về khả năng loại bỏ nhiệt của các đơn vị đến lượng năng lượng cần thiết để loại bỏ nhiệt. Để tính toán tiết kiệm năng lượng tiềm năng của bạn với mỗi giá SEER, xác định tỷ lệ điện địa phương của bạn trong mỗi kilowatt giờ và nhân rằng lần tỷ lệ số lượng kW dự kiến ​​sẽ được sử dụng bởi mỗi hệ thống SEER. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về tiết kiệm khi bạn chuyển từ một giá SEER kế tiếp điều này cũng giúp giảm chi phí bao duong dieu hoa (http://suadieuhoaabc.info/bao-duong-dieu-hoa/) sau này.


Khi chọn giá SEER của bạn, bạn không nhất thiết phải đi với giá cao nhất có thể. Tuy nhiên, về lâu dài, làm như vậy sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể tiền hơn nếu bạn đi với một đánh giá SEER thấp. Ví dụ, bạn thường có thể tiết kiệm khoảng gấp đôi so với mức xếp hạng 27-SEER trên một đơn vị 13-SEER. Nếu sự khác biệt mà tính đến $ 300 mỗi năm, sau đó trong vòng hơn 10 năm, bạn sẽ tiết kiệm được 3.000 USD. Ngoài ra, như chi phí điện tăng, các khoản tiết kiệm tổng thể cũng sẽ tăng lên.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining