PDA

View Full Version : Nâng cao chất lượng thịt gà ở Quảng Ninh


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

tvc12591
25-02-15, 10:07 AM
Sở KH&CN Quảng Ninh vừa nghiệm thu đề tài “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi sinh sản theo quy mô công nghiệp và nuôi thương phẩm bán trang trại giống gà Tiên Yên tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh”.
nông lâm sản (http://nonglamsan.com)
Dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015, bắt đầu thực hiện từ năm 2012 do Công ty TNHH một thành viên thương mại Bông Nhàn chủ trì thực hiện.
Ông Hà Thế Nam – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án. Sau khi nghe chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt kết quả quá trình thực hiện Hội đồng đã đánh giá, nhận xét. Các ý kiến tham gia tại Hội đồng đều đánh giá cao năng lực triển khai thực hiện của đơn vị chủ trì và các nội dung về tài chính, kỹ thuật. Công nghệ được áp dụng trong dự án là công nghệ của Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường.
nông sản (http://nonglamsan.com)
Đơn vị chuyển giao công nghệ đã chuyển giao thành công 08 quy trình công nghệ, trong đó có 05 quy trình công nghệ sản xuất giống gà Tiên Yên, 03 quy trình công nghệ nuôi thương phẩm gà Tiên Yên. Việc tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ cũng được diễn ra theo đúng tiến độ. Đơn vị chủ trì thực hiện dự án đã xây dựng thành công 02 mô hình: sản xuất giống và nuôi thương phẩm gà Tiên Yên đạt chỉ tiêu, tiêu chuẩn như TMDA được phê duyệt và Hợp đồng đã ký.
lâm sản (http://nonglamsan.com)
Dự án đã tạo ra sản phẩm giống gà Tiên Yên đảm bảo chất lượng, góp phần chủ động nguồn giống cung cấp cho thị trường, phát triển phong trào chăn nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân trên địa bàn. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá với tổng điểm trung bình là 80.3 điểm, nhất trí nghiệm thu dự án đạt loại Khá.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining